BIELIŃSKI Jacek, dr

Udostępnij strone

Socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, adiunkt i koordynator metodologiczny w Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

Specjalizuje się w badaniach wykorzystujących techniki ilościowe i statystyczną analizę danych.

Koordynuje i nadzoruje metodologię badania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych w OPI BIP, w którym analizowana jest sytuacja wszystkich absolwentów szkół wyższych w Polsce na rynku pracy. Projektuje i opracowuje aplikacje analityczne wykorzystujące duże zbiory danych, np. wena.opi.org.pl. Brał udział w projektach badawczych dot. etosu naki w Polsce, mentalności urynkowionej, legitymizacji systemów politycznych, wartości młodzieży, polityk przeciwdziałania bezrobociu, elit politycznych, badaniach nad mową nienawiści w polskiej sferze publicznej, czy kultury i kapitału społecznego w społecznościach lokalnych. Na swoim koncie ma publikacje książkowe oraz w prestiżowych recenzowanych pismach akademickich. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, jest współzałożycielem Fundacji „Wiedza Lokalna” i prezesem Stowarzyszenia „Niezależna Inicjatywa Kulturalna”.