BIELIŃSKI Jacek, dr

Udostępnij strone

Socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas.

Specjalizuje się w zakresie metodologii badań społecznych, badań sondażowych, analizie danych ilościowych, wartości i norm społeczeństwa polskiego, anomii, socjologii nauki.

W swojej pracy naukowej koncentruje się na problematyce normatywności we współczesnych społeczeństwach liberalnych demokracji, wartości i norm polskich naukowców, legitymizacji systemów społecznych i politycznych.

Pracuje również jak adiunkt w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie pełni rolę koordynatora metodologicznego w Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji. Jest współzałożycielem i członkiem zarządu Fundacji „Wiedza Lokalna” oraz współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia „Niezależna Inicjatywa Kulturalna”.

Autor książek: „JPII Pokolenie czy mozaika wartości?” (2006), „Dylematy światopoglądowe młodzieży” (2009) i „Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej” (2013), jak również artykułów i raportów takich jak „Political Legitimacy and Normative Disorientation in European Liberal Democracies” (2017), „Computer Assisted Qualitative Data Analysis”, „Niemożliwa tożsamość: wizerunek podmiotów „my”-„oni” (2013), „Elementy stylów życia a struktura społeczna we współczesnej Polsce. Codzienne zachowania i strategie rynkowe” (2011), „Tradycjonalizm, indywidualizm i liberalizm w procesie budowania kapitalizmu w krajach postkomunistycznych” (2007), „Wybory a świadomość społeczna” (2007), „Employment in Poland 2007: Security on flexible labour market” (2007) i „Konsens i jednorodność społeczna w procesie budowania kapitalizmu w krajach postkomunistycznych” (2006).