ANAM Liliana

Udostępnij strone

Ekspertka w zakresie CSR, odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, wykładowca akademicki.

Obszary ekspertyzy: CSR, ESG, Sustainability, raportowanie niefinansowe i zintegrowane, standardy w tych obszarach.

Ekspert w Międzynarodowej Grupie Roboczej ds. standardu społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Od 2010 r. Registered Presenter for ISO 26000, a od 2011 ekspertka w Komitecie Technicznym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie norm związanych z CSR.

Założycielka firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo. Od 2005 roku związana z obszarem odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju – zajmuje się doradztwem i edukacją w tym zakresie. Członek Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Ministra Rozwoju, Ministra Funduszy i Rozwoju (nieprzerwanie od 2009 r.).

Realizuje projekty doradcze z zakresu CSR prowadzone przez CSRinfo, w tym procesy analiz i ekspertyz, budowy strategii, polityk, działań zaangażowania społecznego, audytów CSR, raportowania, dialogu z interesariuszami. Wspólnie z partnerami społecznymi, biznesowymi i instytucjami publicznymi prowadzi projekty promujące społeczną odpowiedzialność biznesu, wykłada na studiach podyplomowych CSR i jest autorką artykułów i publikacji z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju.

Zajmuje się popularyzacją międzynarodowych norm na polskim rynku (norm ISO, wytycznych raportowania jak GRI, <IR>). Współpracuje z międzynarodowymi organizacjami jak IIRC, GRI, AccountAbility.

W 2009 roku wprowadziła CSRinfo, jako pierwszą polską organizację, do sieci partnerów Global Reporting Initiative – międzynarodowej organizacji, właściciela standardu raportowania CSR. W 2013 roku CSRinfo zostało również GRI Data Partnerem, dostarczając dane o Polsce do międzynarodowego rejestru danych.

Członek jury konkursów, autorka licznych publikacji, artykułów dotyczących CSR w publikacjach polskich i zagranicznych. Wyróżniona przez Think Tank Magazine jako jeden z liderów rozwoju CSR w Polsce.

Pomysłodawczyni i kierownik podyplomowych studiów Manager CSR w Collegium Civitas.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/liliana-anam/