ANAM Liliana

Udostępnij strone

Doświadczony doradca ds. CSR, założyciel i menedżer zarządzający firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo.
Polski ekspert w Międzynarodowej Grupie Roboczej ds. standardu społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Od 2010 roku Registered Presenter for ISO 26000, a od 2011 ekspert w Komitecie Technicznym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie przekładu normy ISO 26000 na język polski.
Członek powołanego przez Prezesa Rady Ministrów Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2009-2013). Członek powołanego przez Ministra Gospodarki Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (do 2014), koordynator grupy roboczej zajmującej się analizami i oceną instrumentów i trendów CSR.
Od 2005 pracuje w obszarze CSR. Od 2007  realizuje projekty doradcze z zakresu CSR prowadzone przez CSRinfo, w tym procesy analiz i ekspertyz, budowy strategii, polityk, działań zaangażowania społecznego, audytów CSR, raportowania, dialogu z  interesariuszami.
Wspólnie z partnerami społecznymi, biznesowymi i instytucjami publicznymi realizuje projekty promujące społeczną odpowiedzialność biznesu, wykłada na studiach podyplomowych CSR i jest autorką artykułów i publikacji z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju.
Od 2009  certyfikowany konsultant United Nations Industrial Development Organizations.
W 2009 wprowadziła CSRinfo jako pierwszą polską organizację do sieci partnerów Global Reporting Initiative – międzynarodowej organizacji, właściciela standardu raportowania CSR. W 2013 CSRinfo zostało również GRI Data Partnerem, dostarczając dane o Polsce do międzynarodowego rejestru danych. Pomysłodawczyni, kierownik podyplomowych studiów Manager CSR w Collegium Civitas w Warszawie. Członek jury konkursów, autorka licznych publikacji, artykułów dotyczących CSR w publikacjach polskich i zagranicznych. Wyróżniona przez Think Tank Magazine jako jeden z liderów rozwoju CSR w Polsce. Stypendystka Uniwersytetu w Nottingham, gdzie w szkole biznesowej ukończyła podyplomowe studia CSR w prestiżowym International Centre for Corporate Social Responsibility. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na dwóch kierunkach: politologii i prawa.  Absolwentka międzynarodowych kursów na temat zrównoważonego rozwoju organizowanego w Kenii przez United Nations Environment Programme (UNEP) i ETH Sustainability Centre, oraz kursu Introduction to Strategic Sustainable Development w szwedzkim Blekinge Institute of Technology, absolwentka podyplomowych studiów SGH w zakresie Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej. Doktorantka SGH, Kolegium Zarządzania i Finansów.