Nagrody i wyróżnienia

Udostępnij strone

Collegium Civitas to wielodyscyplinarna i wielokulturowa, nowoczesna uczelnia ceniona przez pracodawców i środowiska biznesowe. O wysokim poziomie nauczania, wyspecjalizowanej kadrze, komfortowych warunkach i przyjaznej atmosferze świadczą zarówno liczne nagrody i wyróżnienia przyznane przez instytucje państwowe, jak i czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych.

1. Rankingi

Sprawdź wcześniejsze rankingi

3. miejsce w rankingu szkół wyższych w kategorii „umiędzynarodowienie” oraz 7. wśród wszystkich niepublicznych uczelni w kraju w 2016 r. w rankingu Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw.

W rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”, w kategorii Niepublicznych Uczelni Magisterskich Collegium Civitas uplasowało się na wysokim, 7 miejscu spośród 70 uwzględnionych w badaniach uczelni niepublicznych w Polsce oraz na 3 miejscu pod względem umiędzynarodowienia spośród wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Kategoria umiędzynarodowienie, w której Collegium Civitas jest w ścisłej czołówce uwzględnia nie tylko liczbę wykładowców z renomowanych Uniwersytetów światowych, ale również wielokulturowość środowiska studenckiego. 

Socjologia oraz Stosunki międzynarodowe znalazły się na 2. miejscu, a na 3. Dziennikarstwo i nowe media pośród wszystkich notowanych niepublicznych uczelni magisterskich. 

Ogłoszenie wyników XV edycji rankingu szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy” oraz „Dziennika Gazety Prawnej” odbyło się w 8 czerwca 2016 r. w Warszawie.

6. miejsce w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich „Perspektyw” (2015)
Uzyskaliśmy znakomite 3. miejsce w kategorii „umiędzynarodowienie” w 2015 r. w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw” i Dziennika „Gazeta Prawna”. W tym samym rankingu nasze Dziennikarstwo zajęło 1. miejsce spośród wszystkich uczelni niepublicznych. W kategorii Stosunki międzynarodowe oraz Politologia nasze studia znalazły się również na 1. miejscu. Studia z zakresu Socjologii uzyskały 2. miejsce pośród uczelni niepublicznych, a 3. miejsce wśród wszystkich uczelni warszawskich.

7. miejsce w rankingu szkół wyższych tygodnika „Wprost” (2014)
W tym rankingu pracodawcy wskazali uczelnie, które kształcą studentów najlepiej przystosowanych do pracy zawodowej. Wśród niepublicznych szkół wyższych znaleźliśmy się na wysokim 7. miejscu wśród najbardziej cenionych uczelni przez pracodawców. Wyróżnienie zostało przyznane za merytoryczne i praktyczne przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy. Badanie kwestionariuszowe zostało przeprowadzone wśród prezesów, wiceprezesów, szefów działów HR i kadry kierowniczej w 500 największych pod względem przychodów polskich firmach.

5. miejsce w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich „Perspektyw” (2013)
Jesteśmy 5. najlepszą niepubliczną uczelnią w Polsce, a nasz kierunek Socjologia jest 2. najlepszym kierunkiem pośród oferowanych na uczelniach niepublicznych.

2. i 6. miejsce w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich „Perspektyw” (2012)
Jesteśmy 6. najlepszą niepubliczną uczelnią w Polsce i 2. niepubliczną uczelnią w zestawieniu najlepszych uniwersytetów publicznych i niepublicznych z całej Polski. (zobacz ten ranking)

1. miejsce w rankingu szkół wyższych tygodnika „Wprost” (2012)
Po raz siódmy zajmujemy 1. miejsce w rankingu szkół wyższych tygodnika „Wprost”. Uczelnia najlepiej – spośród uczelni niepublicznych – dba o studentów, wysoki poziom świadczonych usług i zapewnia absolwentom dobry start na rynku pracy. (zobacz ten ranking)

2. miejsce w rankingu szkół wyższych tygodnika „Wprost” (2011)
W kategorii uczelni niepublicznych uzyskaliśmy w sumie 202,32 pkt: 67,81 – za ofertę edukacyjną, 64,97 – za zaplecze naukowo-dydaktyczne i 69,54 – za współpracę z otoczeniem społeczno-biznesowym i międzynarodowym.

1. i 3. miejsce w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich „Perspektyw” i  „Rzeczpospolitej” (2011)
Jesteśmy 3. niepubliczną uczelnią w zestawieniu kierunków społecznych i 1. niepubliczną uczelnią w zestawieniu najlepszych uniwersytetów publicznych i niepublicznych z całej Polski.

Wcześniejsze rankingi:

„Wprost”
– siedmiokrotnie 1. miejsce w kategorii uczelni niepublicznych niebiznesowych. W 2011 roku – 2. miejsce.

„Polityka”
– Socjologia i Politologia Collegium Civitas na 1. miejscu w Polsce (wśród uczelni niepublicznych) wg Rankingu Szkół Wyższych 2007 tygodnika „Polityka”. W 2006 roku Politologia na 2. miejscu.

„Rzeczpospolita” i “Perspektywy”
– zawsze w czołówce polskich uczelni niepublicznych rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”.  W 2011 roku wśród 10 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce.
– Collegium Civitas jedną z dwóch uczelni niepublicznych wśród 20 najlepszych uniwersytetów publicznych i niepublicznych z całej Polski rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”.

„Wiarygodna Szkoła”
– 1. miejsce w rankingu „Wiarygodna Szkoła” w 2009 roku w kategorii uczelni niepublicznych magisterskich.
– Collegium Civitas co roku doceniane znakiem „Wiarygodna Szkoła”, przyznawanym przez Akademickie Centrum Informacyjne w ramach certyfikacji uczelni niepaństwowych

 

2. Akredytacje i wyróżnienia

 • Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej wszystkich kierunków studiów
 • Prestiżowe wyróżnienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kategoria A) – potencjał badawczy i naukowy
 • Dziennikarstwo i nowe media jako najlepszy kierunek praktyczny w konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Studia podyplomowe Bezpieczeństwo energetyczne jako najlepszy kierunek kształcący fachowców w konkursie tygodnika „Gazeta Finansowa” 2014
 • „Uczelnia Liderów” według Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 2010 – 2016 – Collegium Civitas kształci absolwentów zgodnie z potrzebami rynku pracy, wyróżnia się innowacyjnym podejściem do nauczania i nowoczesnością oferty dydaktycznej

 

 3. Wyróżnienia i nagrody kadry akademickiej

 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wysokiej jakości dorobek naukowy dla dr Magdaleny El Ghamari, marzec 2018.
 • Prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz, prezydent Collegium Civitas została członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, luty 2018.
 • Cezary Łazarewicz laureatem nagrody NIKE 2017, październik 2017.
 • Wyróżnienia Fundacji POLCUL dla red. Jacka Żakowskiej i prof. dr hab. Rafała Pankowskiego, październik 2017.
 • Odznaka Honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich przyznana prof. dr hab. Rafałowi Pankowskiemu, wrzesień 2017.
 • Marshall Memorial Fellowship przyznane przez the German Marshall Fund of the United States Katarzynie A. Przybyle – wykładowczyni i ekspertce Collegium Civitas, wrzesień 2017.
 • Tytuł Honorowego Obywatela m.st. Warszawy dla sędziego Wiesława Johanna, wieloletniego wykładowcy, pełnomocnika Rektora i członka Senatu Collegium Civitas, lipiec 2017 r.
 • Odznaczenie od Światowego Związku Żołnierzy AK dla Mariusa Gudonisa – doktoranta i współpracownika Collegium Civitas – za współpracę przy stworzenie nowatorskiej gry miejskiej dot. Miejsc Pamięci Armii Krajowej, styczeń 2017.
 • Dr Kamil Zubelewicz, prorektor ds. dydaktycznych Collegium Civitas nowym członkiem Rady Polityki Pieniężnej – luty 2016 r.
 • Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego za książkę „Warszawa 1944. Tragiczne powstanie” dla prof. Alexandry Richie, grudzień 2105 r.
 • Nagroda im. dr. Pawła Stępki dla dra Davida Kalisza za rozprawę doktorską z dziedziny mediów elektronicznych „Strategie konkurencji. Przypadek rynku telewizyjnego w Polsce”, czerwiec 2015 r.
 • 3 SuperWiktory dla wykładowców Collegium Civitas: Jacka Żakowskiego, Juliusza Brauna i Krzysztofa Zanussiego – nagrody przyznane podczas gali Wiktorów w marcu 2015 r.
 • Europejski Medal Tolerancji dla dra Rafała Pankowskiego, marzec 2015 r.
 • Grant Komisji Europejskiej „Jean Monnet Chair” 2013 dla dr Kerry Longhurst – Collegium Civitas jako jedna z dwóch najlepszych instytucji w Polsce
 • Prezydent Collegium Civitas – prof. Jadwiga Koralewicz przedstawicielem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrightadecyzja  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012 r.
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski dla Rektora Collegium Civitas – prof. dr hab. Edmunda Wnuk-Lipińskiego – decyzja Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 2011 r. (wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej,   popularyzowanie nauki w Polsce)
 • Złoty Krzyż Zasługi dla prof. Bogdana Macha i prof. Tomasza Stryjka – decyzja Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 2010 r. (działalność na rzecz rozwoju nauki i osiągnięcia w pracy dydaktycznej)
 • Tytuł Europejczyka Roku dla red. Jacka Żakowskiego – konkurs miesięcznika „Monitor Unii Europejskiej”, 2008 r.
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski dla sędziego Wiesława Johanna – decyzja Prezydenta RP – Lecha Kaczyńskiego, 2008 r., (wybitne zasługi dla niepodległości Polski i praca na jej rzecz)
 • Prezydent Collegium Civitas, prof. Jadwiga Koralewicz w Loży Kobiet Wybitnych Europejskiego Forum Właścicielek Firm, 2007 r.  (promowanie pozytywnego wzorca osobowościowego współczesnej kobiety sukcesu)
 • dr hab. Andrzej Paczkowski „Najlepszym Nauczycielem Akademickim” – nagroda Prezydenta m. st. Warszawy, 2003 r.
 • dr hab. Tadeusz Gadacz „Najlepszym Nauczycielem Akademickim” –nagroda Prezydenta m. st. Warszawy, 2002 r.
 • Tytuł „Philanthropos Honoris Causa” dla prof. Jadwigi Koralewicz, byłego rektora Collegium Civitas – decyzja Fundacji Młodej Polonii (bezinteresowne wspieranie działań statutowych Fundacji)
 • Jadwiga Koralewicz w Executive Council European Political Science Network jako jedna z dwóch osób reprezentujących Polskę
 • Odznaczenie Missio Reconciliationis dla prof. Eugeniusza Cezarego Króla – decyzja Ogólnopolskiego Społecznego Stowarzyszenia „Misja pojednania” (za pracę na rzecz polsko-niemieckiego pojednania)