Międzynarodowe Programy Kształcenia

Udostępnij strone

Rekrutacja Online  

Międzynarodowe Programy Kształcenia

Collegium Civitas w marcu 2017 rozpoczęło realizację trzech projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, których celem jest wzrost umiędzynarodowienia Collegium Civitas dzięki realizacji unikatowych międzynarodowych programów kształcenia.

Projekty realizowane są w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Okres realizacji projektów: od 1 marca 2017 do 30 września 2022.

Głównym celem projektów jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości międzynarodowych programów kształcenia dla studentów z Polski oraz cudzoziemców poprzez realizację działań służących umiędzynarodowieniu CC w ramach 9 nowych stacjonarnych specjalności na kierunkach:

 • Stosunki Międzynarodowe
 • Socjologia
 • Zarządzanie

Studia odbywać się będą w języku angielskim z udziałem wybitnych wykładowców z zagranicy, co przyczyni się do rozwoju kompetencji międzykulturowych i językowych studentów.

 

Projekt: „Peace Studies & Conflict Resolution – new perspectives”

Wartość projektu: 1 278 565,86 zł, w tym wkład funduszy europejskich: 1 077 575,31zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości międzynarodowych programów poprzez realizację działań służących umiędzynarodowieniu, w ramach 3 nowych stacjonarnych specjalności na kierunku Stosunki Międzynarodowe.

Projekt przewiduje rekrutację 43 osób, w tym 22 obcokrajowców na specjalności:

Central and Eastern European Studies

Rekrutacja na rok akademicki 2017/18 trwa od 3 kwietnia do wyczerpania miejsc.
Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji TUTAJ 

Peace and International Conflict Studies (rekrutacja na rok akad. 2018/19)

Cultural and Public Diplomacy (rekrutacja na rok akad. 2020/21)

Projekt: „Sustainable Development & Civil Society in contemporary world”

Wartość projektu: 1 114 532,52 zł, w tym wkład funduszy europejskich: 939 328,01 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości międzynarodowych programów poprzez realizację działań służących umiędzynarodowieniu w ramach 3 nowych stacjonarnych specjalności II stopnia na kierunku Socjologia.

Projekt przewiduje rekrutację 42 osób, w tym 21 obcokrajowców na specjalności:

Criminal Justice

Rekrutacja na rok akademicki 2017/18 trwa od 3 kwietnia do wyczerpania miejsc.
Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji TUTAJ 

Sustainable Development & Diversity (rekrutacja na rok akad. 2018/19)

Working in NGOs (rekrutacja na rok akad. 2019/20)

Projekt: Innovation & Enterpreneurship – challenges and opportunities

Wartość projektu: 1 433 038,26 zł, w tym wkład funduszy europejskich: 1 207 764,65zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości międzynarodowych programów kształcenia poprzez realizację działań służących umiędzynarodowieniu w ramach 3 nowych stacjonarnych specjalności I stopnia na kierunku Zarządzanie.

Projekt przewiduje rekrutację 45 osób, w tym 24 obcokrajowców na specjalności:

User Experience Design

Rekrutacja na rok akademicki 2017/18 trwa od 3 kwietnia do wyczerpania miejsc.
Liczba miejsc ograniczona!

Więcej  informacji TUTAJ

Start-up Workshop (rekrutacja na rok akad. 2018/19)

Social Innovation (rekrutacja na rok akad. 2019/20)

 

ZASADY REKRUTACJI

We wskazanym okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia br. kandydaci winni złożyć wszystkie wymagane dokumenty. Kandydat może zakwalifikować się max. na jedną ze specjalności. W przypadku przekroczenia limitów przyjęć, sporządzona będzie lista rezerwowa. W przypadku zwolnionych miejsc preferowane do przyjęcia są osoby z najwyższym wynikiem na świadectwie\dyplomie i na certyfikacie językowym (jęz. angielski).

Więcej informacji TUTAJ 

ZAŁOŻENIA KONKURSOWE (PROJEKTOWE)

  • min. 50% osób w każdej grupie stanowić będą cudzoziemcy
  • uczestnik projektu zobowiązany jest do ukończenia pełnego toku kształcenia
  • uczestnik zobowiązany jest do podpisania umowy dot. udziału w projekcie
  • zajęcia prowadzone są w języku angielskim
  • część zajęć prowadzona jest wyłącznie przez wykładowców z zagranicy

Kontakt:
Kierownik projektów
Magdalena Omen
tel. 22 656 71 36
email: magdalena.omen@civitas.edu.pl

Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa