Marketing przyszłości – studia dualne w Collegium Civitas

Udostępnij strone

Collegium Civitas realizuje projekt pn. „Marketing przyszłości – studia dualne w Collegium Civitas”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – III Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Okres realizacji projektu: od 2019-09-01 do 2022-12-31

Wartość projektu: 521 956,25 zł.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 505 456,25 zł.

Projekt realizowany przez Collegium Civitas we współpracy ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Celem projektu jest wykształcenie kadry specjalistów (12 osób) w zakresie branż związanych z internetem poprzez wdrożenie nowoczesnego modelu kształcenia w postaci studiów dualnych realizowanych we współpracy z pracodawcą.

Działania projektowe oparte będą na kompetencjach, jakości i trwałości. Osiągnięcie i realizację ww. celu zagwarantują opracowanie programu nowej specjalności I stopnia Marketing internetowy i e-commerce oraz jego realizację na kierunku praktycznym Zarządzanie w formule studiów dualnych przy współpracy ze związkiem pracodawców branży IAB Polska.

Kształcenie będzie się odbywało w formule kształcenia naprzemiennego, zajęcia teoretyczne w Collegium Civitas, a zajęcia praktyczne w IAB oraz bezpośrednio, w postaci staży u poszczególnych pracodawców.
Staże będą realizowane między innymi w:

 

 

Koncepcja studiów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i przyszłych pracowników, poprzez realizację kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych i praktycznych.
 

 

Dokumenty do pobrania