Komunikaty w związku z pandemią COVID-19

Udostępnij strone

Zasady bezpieczeństwa i higieny podczas przebywania na Uczelni - wytyczne

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Collegium Civitas i PKiN. Zawierają one rozwiązania organizacyjne, procedury oraz zalecenia dla pracowników administracyjnych, pracowników dydaktycznych i naukowych oraz studentów i słuchaczy w związku z pandemią COVID-19.

Stanowisko Collegium Civitas w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim 2020/2021 (semestr zimowy)

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego całej społeczności Collegium Civitas: studentów, kadry dydaktycznej i naukowej oraz pracowników administracji, w oparciu o przysługujące ustawowe uprawnienia w zakresie autonomii szkoły wyższej oraz zasad zapewniania bezpieczeństwa na niej, Rektor Collegium Civitas, zważywszy na obecną, wciąż bardzo poważną sytuację pandemiczną w Polsce i innych krajach, podjął decyzję o prowadzeniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wszystkich zajęć dla studentów studiów I i II stopnia w formie online.

Oświadczenie Rektora w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim 2020/2021

Oświadczenie Rektora Collegium Civitas z dn. 30 lipca 2020 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim 2020/2021

Dyżury ekspertów w ramach bezpłatnej pomocy psychologiczno-coachingowej

Dla wszystkich studentek i studentów Collegium Civitas, którzy potrzebują pomocy psychologicznej, uruchomione zostało bezpłatne wsparcie on-line oraz telefoniczne psychologów, coachów i doradców zawodowych.

KOMUNIKAT REKTORA COLLEGIUM CIVITAS WS. KONTYNUOWANIA NAUKI ONLINE

W związku z obecną sytuacją epidemiczną i przewidywaniem jej dynamiki do okresu letniego w trosce o zdrowie członków społeczności akademickiej Collegium Civitas Rektor Collegium Civitas ustala z dniem 23 kwietnia br. kontynuowanie prowadzenia wszystkich zajęć w Uczelni, włącznie z sesją egzaminacyjną i obronami prac dyplomowych, w formie online do końca lipca 2020 roku.

Oświadczenie Rektora Collegium Civitas ws. przeprowadzenia egzaminu maturalnego w związku z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19

Głos Rektora i Senatu Collegium Civitas w debacie nt. przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminów maturalnych.

Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w związku z wyborami prezydenckimi

Collegium Civitas w pełni identyfikuje się z apelem KRASP w sprawie zagrożeń płynących z przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja i postulatem przesunięcia ich na inny termin, w którym zapewnione będą pełne prawa obywatelskie i bezpieczeństwo zdrowotne głosujących.

Collegium Civitas on-line!

Od 26 marca do odwołania zajęcia w Collegium Civitas są realizowane wyłącznie metodą e-learningową (w tym również lektoraty). Także administracja uczelni do odwołania pracuje w trybie zdalnym. Zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego.

Zmiany w funkcjonowaniu administracji Collegium Civitas - praca zdalna

Informujemy, że w związku z pandemią COVID-19 i koniecznością zadbania o zdrowie członków społeczności akademickiej Collegium Civitas, od 18 marca br. do odwołania wszystkie działy administracyjne naszej Uczelni będą pracować zdalnie.

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH PRZEDŁUŻONA DO 31 maja 2020

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności.

Komunikat do słuchaczy i wykładowców studiów podyplomowych Collegium Civitas ws. sytuacji związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności uczelni

Informacje dla słuchaczy i wykładowców studiów podyplomowych Collegium Civitas w związku ze zmianami w funkcjonowaniu uczelni.

Zawieszenie zajęć w Collegium Civitas

W związku z napływającymi informacjami dotyczącymi rozprzestrzeniania się COVID 19, podjęta została decyzja o zawieszeniu zajęć i spotkań od środy 11 marca do środy 25 marca.

Komunikat dotyczący działań Collegium Civitas związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Informacje i zalecenia dla społeczności Collegium Civitas w związku z zagrożeniem rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

Komunikat w sprawie profilaktyki zdrowia

W związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym. Kolegium Rektorskie Collegium Civitas podjęło decyzję o wstrzymaniu do odwołania wszystkich wyjazdów pracowników i studentów do krajów wskazanych w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego. Studentom, którzy w ostatnich 14 dniach przebywali w jednym z krajów: Chiny, Iran, Korea Południowa, Singapur, Tajlandia, Tajwan, Wietnam i Włochy zalecamy pozostanie w miejscu zamieszkania przez 14 dni od dnia powrotu. Nieobecności na zajęciach dydaktycznych zostaną usprawiedliwione (na podstawie dokumentacji podróży).