Katedry

Udostępnij strone

Bieżący nadzór nad procesem dydaktycznym w Collegium Civitas w zakresie studiów na kierunkach Socjologia, Stosunki Międzynarodowe oraz Zarządzanie sprawuje Katedra Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych kierowana przez prof. dra hab. Pawła Dobrowolskiego.

Ze względu na praktyczny profil kierunku studiów Dziennikarstwo i Nowe Media oraz fakt realizowania zajęć na tym kierunku przez dużą ilość dziennikarzy-praktyków, nadzór nad procesem dydaktycznym w tym zakresie sprawuje osobna Katedra Dziennikarstwa kierowana przez red. Jacka Żakowskiego.

Obie Katedry sprawują bieżący nadzór nad procesem dydaktycznym w ramach poszczególnych kierunków studiów. Biorą także udział w procesie opracowywania programów kształcenia – w tym w szczególności programów studiów – oraz odpowiadają za realizację rekomendacji Komisji ds. jakości kształcenia zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.

 

Katedra Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych

KIEROWNICTWO KATEDRY

prof. dr hab. Paweł Dobrowolski
Kierownik Katedry


dr Xymena Bukowska
Zastępca Kierownika Katedry ds. socjologii


dr Agnieszka Nitza-Makowska
Zastępca Kierownika Katedry ds. studiów anglojęzycznych

dr Julian Pańków
Zastępca Kierownika Katedry ds. stosunków międzynarodowych


dr Małgorzata Budyta-Budzyńska
Członkini Katedry


dr inż. Magdalena Kraszewska
Członkini Katedry

mgr Weronika Żybura
Wykładowca i asystentka Katedry

Wykładowcy katedry:

prof. zw. dr hab. Jadwiga Koralewicz

prof. dr hab. Paweł Ruszkowski

prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

prof. dr hab. Jan Pakulski

prof. dr hab. Hanna Palska

prof. dr hab. Andrzej Szpociński

prof. dr hab. Tomasz Stryjek

prof. dr hab. Stanisław Mocek

prof. dr hab. Andrzej Zybała

prof. dr hab. Jan Skórzyński

prof. dr hab. Stanisław Faliński

prof. dr hab. Paweł Dobrowolski

prof. dr hab. Marek Cichocki

prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski

prof. dr hab. Waldemar Dziak

prof. dr hab. Krzysztof Dębnicki

prof. dr hab. Leszek Jesień

prof. dr hab. Rafał Pankowski

prof. CC, dr Alexandra Richie

dr Małgorzata Budyta-Budzyńska

dr Grzegorz Makowski

dr Xymena Bukowska

dr Katarzyna Iwińska

dr Marta Sałkowska

dr Jacek Bieliński

dr Barbara Markowska

dr Natalya Ryabinska

dr Stafania Bernini

dr Krzysztof Kasianiuk

dr Marcin Gajek

dr Łukasz Kister

dr Piotr Łaciński

dr Małgorzata Baran

dr Anna Siwek

dr Julian Pańków

dr Kamil Zubelewicz

dr Łukasz Tolak

dr Dominik Smyrgała

dr Kerry Longhurst

dr Alexandra Richie

dr Monika Nowicka

prof. Nina Gładziuk

prof. Izabella Łęcka

dr Magdalena Kraszewska

 

Pozostali wykładowcy

 

 

Katedra Dziennikarstwa