Katedry

Udostępnij strone

Bieżący nadzór nad procesem dydaktycznym w Collegium Civitas w zakresie studiów na kierunkach Socjologia, Stosunki Międzynarodowe oraz Zarządzanie sprawuje Katedra Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych kierowana przez prof. dra hab. Pawła Dobrowolskiego.

Ze względu na praktyczny profil kierunku studiów Dziennikarstwo i Nowe Media oraz fakt realizowania zajęć na tym kierunku przez dużą ilość dziennikarzy-praktyków, nadzór nad procesem dydaktycznym w tym zakresie sprawuje osobna Katedra Dziennikarstwa i Nowych Mediów kierowana przez red. Jacka Żakowskiego.

Obie Katedry sprawują bieżący nadzór nad procesem dydaktycznym w ramach poszczególnych kierunków studiów. Biorą także udział w procesie opracowywania programów kształcenia – w tym w szczególności programów studiów – oraz odpowiadają za realizację rekomendacji Komisji ds. jakości kształcenia zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.

 

Katedra Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych

Katedra Dziennikarstwa i Nowych Mediów

Katedra Zarządzania

KIEROWNICTWO KATEDRY


prof. Małgorzata Baran
Kierownik Katedry

 

Zofia Telakowska, MBA

koordynator programu anglojęzycznego

 

dr Monika Kłos

Sekretarz Katedry

 

prof. Paweł Ruszkowski

członek Katedry

 

dr inż. Magdalena Kraszewska

członkini Katedry

 

dr Wioletta Małota

członkini Katedry

 

dr Adam Zemełka

członek Katedry

 

dr Paweł Maranowski

członek Katedry

 

Wykładowcy Katedry:

prof. Tomasz Aleksandrowicz

prof. Paweł Ruszkowski

prof. Małgorzata Baran

dr Maja Biernacka

dr Magdalena El-Ghamari

dr Monika Kłos

dr inż. Magdalena Kraszewska

dr Wioletta Małota

dr Katarzyna Maniszewska

dr Kamil Zubelewicz

dr dr Roland Zarzycki

dr Adam Zemełka

Zofia Telakowska, MBA

Justyna Bakalarska

Krystyna Błocka-Sowińska

Rafał Korsak

dr Paweł Maranowski

Paweł Matuszewski

Edyta Miszczuk

Angelina Sarota

Adam Wudarczyk

 

 

Pozostali wykładowcy Collegium Civitas