Za sterami. Intensywne myślenie systemowo-cybernetyczne

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2016-03-12

Szkolenie ze specjalną zniżką dla wszystkich studentów i absolwentów Collegium Civitas.

Celem szkolenia jest ugruntowanie i wzmocnienie w Uczestnikach zdolności skutecznego działania, poprzez rozwinięcie w nich uważnego i precyzyjnego myślenia metodą systemowo-cybernetyczną.

Siłą metody jest jej prostota i wewnętrzna spójność. Najpierw poznamy podstawowe jej założenia i pojęcia, takie jak system i sterowanie. Następnie, wykorzystamy je do stworzenia, rozegrania i oceny szczególnego rodzaju gry. W sesji końcowej przyłożymy nasze doświadczenia ze wspólnego spotkania do modeli i sytuacji pozaszkoleniowych.

Szkolenie umożliwia:

 • poznanie głównych założeń podejścia systemowo-cybernetycznego.
 • uzyskanie doświadczenia w zakresie budowy, rozgrywania i ewaluacji gier na gruncie myślenia systemowo-cybernetycznego
 • usystematyzowanie wiedzy ze znanych uczestnikom różnych modeli zarządzania i przywództwa na gruncie perspektywy systemowo-cybernetycznej
 • zrozumienie źródeł wyjątkowości każdego z uczestników i konsekwencji dla ich działania w organizacji.

Adresaci szkolenia 

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób chcących z większą pewnością stosować znane sobie narzędzia zarządzania – sobą, innymi ludźmi, procesami i całymi organizacjami.
 • wyższej kadry menedżerskiej

Program

Program szkolenia* obejmuje 9 godzin dydaktycznych realizowanych przez 1 dzień w trybie niestacjonarnym.

 

Język wykładowy: Polski

Ramowy program szkolenia:*

 

MYŚLENIE – dlaczego KAŻDY już myśli w sposób systemowo-cybernetyczny?

 

 • Wszystkie odcienie szarości – o sposobach rozumienia systemu
  • Triada definicji systemu – elementy, struktura i otoczenie
  • Przykłady systemów, podsystemy i nadsystemy
 • Sterowanie
  • Co to jest sterowanie?
  • Typy sterowania
 • Układ samodzielny a inne typy systemów

 

DZIAŁANIE – dlaczego KAŻDY praktykuje życie w sposób systemowo-cybernetyczny?

 

 • Relacje i sprzężenia celowe
 • Wprowadzenie do metodologii budowy gier w ramach podejścia systemowo-cybernetycznego
 • Gry – budowa, rozgrywka i ocena

 

MYŚLENIE – dlaczego KAŻDY jest ważny?

 • Waga uwagi i uważności
 • Przywództwo i modele zarządzania i znane uczestnikom w perspektywie systemowo-cybernetycznej
 • Myślenie systemowo-cybernetyczne jako heurystyka i co z tego wynika dla życia codziennego

 

*Program może ulec niewielkim zmianom.

Zasady realizacji szkolenia:

Forma zaliczenia szkolenia
Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, części teoretyczne przeplatać się będą z pracą indywidualną, ćwiczeniami w podgrupach i na forum.

Absolwent szkolenia uzyskuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez Collegium Civitas.

Kadra

Zajęcia prowadzą: dr Krzysztof Kasianiuk
ukąszony przez cybernetykę i analizę systemową – jest zawsze chętny do rozmowy i szukania dziury w całym; zainteresowany przywództwem, samoorganizacją i złożonością; twórca gier i ich prowadzący; politolog, specjalista w zakresie metodologii w naukach o polityce; adiunkt w Instytucie Polityk Publicznych Collegium Civitas; autor „Gra polityczna w parlamencie. Anatomia zjawiska”; współpracownik i ekspert publicznych i prywatnych instytucji badawczych.

 

Organizacja zajęć
Czas trwania: 1 dzień
Terminy szkolenia: 12 marca 2016 (sobota)
Godziny szkolenia: 9:00 – 17:30

Zasady przyjęć
O przyjęciu na szkolenie decyduje złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty

 • podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na szkolenie https://rekrutacja.civitas.edu.pl/KandydatForm.aspx ->kursy warsztaty szkolenia ->kierunek „Za sterami. Intensywne myślenie systemowo-cybernetyczne (Studenci/Absolwenci CC)”
 • potwierdzenie wpłaty opłaty za kurs

Sposób składania dokumentów

Dokumenty można składać do wyczerpania miejsc.

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Collegium Civitas

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro, pokój 1210

Warszawa

 • pocztą na adres:

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

Opłaty: 150 zł

Dane do przelewu:
Dane właściciela konta: Collegium Civitas
adres właściciela konta: plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
Nazwa banku: BPH SA

numer rachunku: 95 2490 0005 0000 4600 1851 0196

tytuł przelewu: imię i nazwisko, numer kandydata

SWIFT: BPHKPLPK

IBAN: PL95 2490 0005 0000 4600 1851 0196

Termin wpłaty czesnego: Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uregulowania płatności w ciągu 5 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na szkolenie.

Kontakt:

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
Plac Defilad 1
Pałac Kultury i Nauki
pokój 1210, XII piętro
00-901 Warszawa

adres email: rekrutacja@civitas.edu.pl
tel. 22 656 71 89