Warsztaty: Rozwiń potencjał. Model D3.

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2016-10-27

Collegium Civitas oraz ICF Mazowsze zapraszają na warsztaty: Rozwiń potencjał. Model D3.

27 października, godz. 18.00 – 21.00

Sala 1020, X piętro PKiN

CEL WARSZTATU:
– Jeszcze lepsze zrozumienie, dlaczego ludzie robią to, co robią… dlaczego mówią to, co mówią… co stoi za ich działaniami i decyzjami… od czego zależy ich efektywność zawodowa i osobista oraz jak ich zmotywować do osiągania jeszcze lepszych wyników…
– Zrozumienie własnego stylu zachowania, komunikacji i potencjału, który może być wykorzystany w relacjach z innymi i poznanie innych możliwych stylów zachowań
– Poznanie modelu D3 (DISC/TEAMS/VALUES i BAI) i jego możliwych zastosowań w podnoszeniu efektywności osobistej

TREŚĆ PROGRAMU:
– Zrozumieć siebie – minikwestionariusz diagnostyczny „Jak jest Twój styl zachowania DISC?”
– 4 style zachowań DISC (dominujący, wpływowy, stały, sumienny): jak się komunikują, podejmują decyzje, budują relacje, reagują na zmianę, jakie wartości wnoszą do zespołu – mocne strony i potencjalne obszary do rozwoju (interaktywny miniwykład, ćwiczenia indywidualne i w grupach)
– Model D3: Metafora góry lodowej – jaką rolę w diagnozie potencjału odgrywa znajomość nie tylko stylu zachowania DISC, ale i preferencji co do roli zespołowej (TEAMS: Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator, Strateg), wartości, które stoją za moimi decyzjami (VALUES: Lojalność, Równość, Niezależność) oraz postaw w miejscu pracy – case study międzynarodowej firmy działającej na rynku

Zapraszamy.