Warsztaty – Odporność Psychiczna oraz kwestionariusz MTQ48

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2016-09-27

Odporność Psychiczna oraz kwestionariusz MTQ48- warsztaty 27.09.2016

 Wpływanie na rozwój własny oraz współpracowników tak aby osiągać możliwie najlepsze rezultaty.

 

Celem warsztatów jest pokazanie uczestnikom jaką rzeczywista i trwałą wartość możemy wnieść do organizacji wzmacniając poprzez stosowanie innowacyjnych testów psychometrycznych, narzędzi oraz technik w połączeniu z programami rozwojowymi skoncentrowanymi na rozwijaniu Odporności Psychicznej.

Warsztaty są dedykowane dla osób odpowiedzialnych za wspieranie rozwoju, zarówno w wymiarze zawodowym jak i osobistym, w tym dla menadżerów, pracowników HR, trenerów, konsultantów, coachów.

Czym jest Odporność Psychiczna?

Odporność Psychiczna jest to indywidualne nastawienie psychiczne i podejście do wszystkiego co robimy. Jest powiązana z cechami takimi jak charakter, wytrzymałość, odwaga, predyspozycje itp. Odporność Psychiczną definiuje się jako:

“Cechę osobowości, która w dużym stopniu, wpływa na sposób w jaki osoba reaguje na wyzwanie, stres, presję, niezależnie od okoliczności w  jakich występują”.

Opublikowane badania i studia badawcze na całym świecie wskazują na Odporność Psychiczną jako główny element  warunkujący:

 • Efektywność – wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności/efektywności pomiędzy różnymi osobami
 • Pozytywne Zachowanie – większe zaangażowanie, bardziej pozytywne nastawienie, podejście ‘ja mogę’ do podejmowanych czynności i  wyzwań
 • Dobre samopoczucie – większe zadowolenie, lepsze zarządzanie stresem,
 • Aspiracje– większa ambicja, gotowość na podjęcie i zarządzanie większym ryzykiem

 

W programie:

10.00-10.45 Doug Strycharczyk- Developing ‘Mental Toughness’ of a Leader- forma Skype

10.45- 11.00 Przerwa

11.00-12.30 Blok I

 • Przedstawienie modelu Mental Toughness (Odporność Psychiczna)
 • Omówienie perspektywy indywidualnej, zespołowej oraz organizacyjnej dla zastosowania modelu
 • Omówienie czterech komponentów wpływających na indywidualną Odporność Psychiczną

12.30-12.45 Przerwa

12.45-14.15 Blok II

 • Przedstawienie oraz przećwiczenie narzędzi wspierających rozwój Odporności Psychicznej
 • Praca nad indywidualnymi lub organizacyjnymi obszarami do wdrażania modelu i rozwoju Odporności Psychicznej

 

Mental Toughness dla Ciebie:

 • wzmacnianie Odporności Psychicznej przekłada się na poprawę jakości życia, zadowolenia oraz pozytywnego nastawienia 
 • wysoka Odporność Psychicznato również lepsze radzenie  sobie ze stresem oraz presją
 • rozwijanie Odporności Psychicznej budujepewnośćsiebie oraz poczucie sprawczościi wpływu naswojeżycie
 • osoby odporne psychicznie chętniej podejmują wyzwania, angażują się w nowe projekty i poszukują nowych ścieżek rozwoju

Mental Toughness dla Biznesu:

 • pozwalaocenić potencjał pracowników
 • pozwalazaplanować ścieżkę  rozwoju pracowników
 • wzmacnianie Odporności Psychicznej przekłada się na wzrost efektywnościpracowników oraz na jakośćpodejmowanych decyzji
 • wysoka Odporność Psychicznapracowników to bardziej innowacyjnai prężnie rozwijającasię firma
 • liderzy z wysoką Odpornością Psychiczną pozytywnie wpływają na wyniki osiągane przez podwładnych

 

Osoby Prowadzące:

Doug Strycharczyk

Doug jest obecnie dyrektorem generalnym AQR International z siedzibą w Wielkiej Brytanii, organizacji uznawanej za jednego z najbardziej innowacyjnych wydawców narzędzi badawczych i testów psychometrycznych na świecie. AQR opracowuje oraz publikuje łatwo dostępne, rzetelne oraz innowacyjne testy psychometryczne oraz programy rozwojowe z zakresu odporności psychicznej, przywództwa, pracy zespołowej i osobowości. Razem z profesorem Peterem Cloughem z Hull  University

Doug wprowadził koncepcję Odporności Psychicznej oraz opracował narzędzia do diagnozy odporności. Doug jest uznawany za czołowy autorytet w dziedzinie stosowania odporności psychicznej w prawie każdym sektorze gospodarki. Jest autorem, razem z profesorem Peterem Clough, książki poświęconej rozwijaniu odporności psychicznej (Developing Mental Toughness; Kogan Page 2012) oraz książki Developing Mental Toughness in Young People (Karnac 2014). Jest również współautorem razem z Charles Elvin (ILM), CEO, książki poświęconej rozwojowi organizacji sprężystych (Developing Resilient Organisations; Kogan Page 2014).

 

Sylwia Rybak

Certyfikowany trener (BTEC Professional Certificate in Training, Learning and Development (International)), konsultant (First Certificate in Organizational Development Consulting (FCODC))  oraz coach  (Ericksson College  Certificate)

Od ponad 10 lat menadżer projektów rozwojowych oraz właściciel firmy Stellio Consulting. Specjalizuje się  w projektach szkoleniowo-doradczych, projektowaniu i wdrażaniu zmiany w organizacjach. W latach 2012 -2014 członek zarządu Stowarzyszenia Trenerów  i  Konsultantów Zarzadzania MATRIK. Od 5  lat  pracuje

jako coach i mentor wspierając rozwój zarówno klientów indywidualnych oraz prowadząc coaching zespołowy. Od 2014 roku Business Development Partner brytyjskiej firmy consultingowej AQR International. Licencjonowany użytkownik oraz Master Trainer  testów MTQ48 i ILM72.

 

Wojciech Grad

Od 10 lat konsultant biznesowy i trener. Wcześniej sprzedawca negocjator i menadżer. Od 3 lat posługuje się modelem siły i odporności psychicznej w swojej pracy dla firm i organizacji. Przeprowadził ponad 300 sesji rozwojowej informacji zwrotnej po badaniach siły i odporności psychicznej. W sesjach tych często korzysta z instrumentów i narzędzi coachingu prowokatywnego. Jest autorem autoryzowanych przez AQR programów rozwojowych opartych na modelu  MTQ.

Napisał i wydał książkę skierowaną do menadżerów: „ Zacznij od siebie. Sztuka efektywnej komunikacji.” Pisał tę książkę nie znając modelu MTQ. Mówi, że go intuicyjnie przeczuwał. Teraz pisze następną i nie chce ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, że będzie ona dotyczyła siły i odporności psychicznej w procesie sprzedaży i negocjacji.

 

Więcej informacji:

Bona Fide

biuro@bona-fide.com.pl