Transformacja polskich służb specjalnych w latach 1990-2015. Reformy, zmiany i zamierzenia.

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2016-05-19

Collegium Civitas zaprasza 19 maja na kolejną debatę z cyklu Historia polskich służb specjalnych w III RP pt. „Transformacja polskich służb specjalnych w latach 1990-2015. Reformy, zmiany i zamierzenia”.

Debatę poprowadzi: dr Krzysztof Liedel.

W dyskusji głos zabiorą:

dr Jerzy Nóżka – b. Zastępca  Szefa Urzędu Ochrony Państwa,
dr hab. Zbigniew Siemiątkowski – b minister spraw wewnętrznych i b. Szef Agencji Wywiadu,
gen.bryg.rez. Krzysztof Bondaryk – b. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Debata odbędzie się 19 maja  o godz. 18:00 w auli A w Collegium Civitas, 12 piętro PKIN

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o przybycie minimum 15 minut wcześniej.

Również ze względów bezpieczeństwa prosimy o uprzednie potwierdzenie przybycia pod adresem: event@civitas.edu.pl

 

Krótka historia polskich służb specjalnych w III RP:

W ostatnich 25 latach niepodległej  RP służby specjalne przeszły proces wielokierunkowych zmian i reform.

Powstanie Urzędu Ochrony Państwa w 1990 r. poprzedziło rozwiązanie Służby Bezpieczeństwa i weryfikacja funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki. Przez pierwsze 15 lat niepodległości zmiany i reformy dotykały w zasadzie tylko cywilną część sektora bezpieczeństwa państwa. W 1997 r. wyłączono UOP z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i podporządkowano Premierowi.

Pojawił się urząd Ministra – Koordynatora, Kolegium ds. Służb Specjalnych oraz Komisja sejmowa ds. nadzoru nad służbami. Wreszcie w 2002 r. rozwiązano UOP i powołano w jego miejsce Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencje Wywiadu.

Większość zawirowań politycznych w tym zawirowania lustracyjno-dekomunizacyjne ominęły służby wojskowe. Co więcej rola Wojskowych Służb Informacyjnych uległa wzmocnieniu. Lata 2005-2007 przyniosły dalszą dekompozycję sektora bezpieczeństwa państwa. Likwidacja WSI i powołanie Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i CBA w 2006 r. związana była z weryfikacją służb wojskowych i ujawnienie raportu Macierewicza.

W latach 2007-2016 nastąpił najdłuższy okres stabilizacji w służbach specjalnych III RP. Okres stabilizacji oddziaływał pozytywnie na kadrę, szczególnie na jej profesjonalizację. Był to okres wyjątkowej w ostatnim 25-leciu modernizacji polskich służb specjalnych. Wówczas utworzono Centrum Antyterrorystyczne (CAT), Zespół CERT, gov.pl odbudowano kryptografie  i radiokontrwywiad w ABW.

Jednakże nie przeprowadzono koniecznych zmian prawnych i strukturalnych adekwatnych do występujących, a zmieniających się ciągle zagrożeń. Nie opowiedziano sobie na pytanie o miejsce służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa. Ich strukturę i kompetencje. Odpowiedź na te pytania pozostawiono zwycięzcom wyborów w 2015 r.

skider