Spotkanie z kandydatami na Prokuratora Generalnego

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2015-11-19

Organizatorami są organizacje pozarządowe: INPRIS, HFPC oraz Sekcja Polska Międzynarodowej Komisji Prawników.

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest organizacją pozarządową zajmującą się ochroną praw człowieka w Polsce.

HFPC, INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa oraz Sekcja Polska Międzynarodowej Komisji Prawników w zapraszają na spotkanie z kandydatami na Prokuratora Generalnego – Ireną Laurą Łozowicką oraz Krzysztofem Karsznickim.

Spotkanie odbędzie się w Collegium Civitas, XII piętro Pałacu Kultury i Nauki, Aula A.

Czwartek, 19 listopada 2015, godz. 17:00

Irena Laura Łozowicka – kandydatka zgłoszona przez Krajową Radę Prokuratury

Prok. Łozowicka wskazuje na potrzebę przemodelowania wyższych szczebli prokuratury poprzez ograniczenie nałożonych na nie zadań. Postuluje również ograniczenie nadzoru służbowego i uproszczenie procedur konkursowych. Jej zdaniem należy kontynuować informatyzację prokuratury oraz zapewnić prokuratorom liniowym dostęp do baz danych niezbędnych m.in. przy kierowaniu do sądu aktów oskarżenia. Zwraca także uwagę na „presję” statystyki oraz niewystarczającą liczbę asystentów prokuratorskich.

Krzysztof Karsznicki – kandydat zgłoszony przez Krajową Radę Sądownictwa

Prok. Krzysztof Karsznicki wskazuje na szereg mankamentów związanych z funkcjonowaniem prokuratury takich jak: nadmierne obciążenie prokuratur rejonowych prowadzeniem postępowań, dobry wizerunek Prokuratora Generalnego, ale nie całej prokuratury czy przerost obowiązków statystycznych i znaczenia samej statystyki. W jego opinii potrzebne jest zapewnienie nadzoru nad prowadzoną przez służby pracą operacyjną, poprawa kontaktu prokuratury z mediami oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli organizacji obywatelskich, przedstawicieli środowisk prawniczych, media oraz wszystkie zainteresowane osoby. Spotkanie będzie okazją do prezentacji sylwetek kandydatów oraz przede wszystkim do zadawania im pytań.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!