Spotkanie z Innym. Jak rozmawiać z uczniami o mniejszościach – lekcja pokazowa i konferencja podsumowująca projekt „Sieć tolerancji”

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2016-04-28

Collegium Civitas oraz Sieć Tolerancji zapraszają na konferencję projektową pt. Spotkanie z Innym. Jak rozmawiać z uczniami o mniejszościach – lekcja pokazowa i konferencja podsumowująca projekt „Sieć tolerancji”.

Zapraszamy 28 kwietnia, o godz. 12:00 do auli A w Collegium Civitas, 12 piętro PKiN.

Polska jest miejscem zamieszkania przedstawicieli wielu mniejszości. Wszystkie jednak łączy to, że ich członkowie są w pewnym zakresie odmienni od większości społeczeństwa. Niemniej charakter naszych relacji z „obcym” nie jest przesądzony. Może przybierać zarówno formy sympatii, jak i wrogości. Zapraszamy na spotkanie podsumowujące projekt „Sieć tolerancji”, realizowany przez Fundację „Wiedza Lokalna”, w ramach którego stworzono instrumenty edukacyjne umożliwiające przedstawicielom mniejszości oraz organizacjom i instytucjom, które zajmują się ich wspieraniem, wpływanie na zmianę postaw określonych grup, jak: uczniowie, nauczyciele czy urzędnicy.

W czasie spotkania zaprezentowane zostaną efekty trzech modułów projektu:
• analitycznego – raporty badawcze nt. mniejszości w Polsce.
• prawnego – wsparcie prawne dla osób stykających się z mową nienawiści.
• wizualno-edukacyjnego – scenariusze lekcji, które mogą stanowić materiał pomocniczy dla nauczycieli, pokazując, jak przygotować atrakcyjne lekcje czy warsztaty dotyczące życia mniejszości w Polsce lub związane z mową nienawiści i dyskryminacją. Zapraszamy na lekcję pokazową!

Program spotkania:
12.00 – Collegium Civitas, Aula A – Konferencja prasowa podsumowująca projektu „Sieć tolerancji”.
12.45 – Poczęstunek
13.30 – 14.45 – Collegium Civitas sala 1225 – lekcja pokazowa w oparciu o scenariusze wypracowane w ramach projektu, rekomendowane dla nauczycieli, trenerów, animatorów oraz przedstawicieli prasy. Prowadząca: Magda Tulska – specjalista w dziedzinie metodyki, pomysłodawca i koordynator szkolnego projektu antydyskryminacyjnego „Jesteśmy różni, jesteśmy równi” nauczania języka rosyjskiego jako obcego i literatury rosyjskiej.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony projektu, na której zapoznać można się już z częścią przygotowanych przez „Sieć tolerancji” materiałów. Znajdują się tam między innymi przygotowane przez młodych polskich filmowców krótkie filmy prezentujące życie mniejszości w Polsce:http://www.siectolerancji.pl/

Wstęp wolny! Zapraszamy!

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

FACEBOOK Collegium Civitas

 

a young woman journalist with a microphone and a cameraman