Efekt motyla, czyli co wyłania się z (chaosu) niesformalizowanych działań społecznych

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2015-12-14

Efekt motyla, czyli co wyłania się z (chaosu) niesformalizowanych działań społecznych

14 grudnia 2015, poniedziałek

miejsce: Centrum Społeczne Paca 40, Warszawa, ul. Paca 40

organizator: Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych (prowadzone przez Collegium Civitas i Stowarzyszenie CAL)

partnerzy: kwartalnik Trzeci Sektor i Animacja Życia Publicznego

PROGRAM:

16:30 – 16:40

Powitanie  prof. dr hab. Stanisław Mocek Collegium Civitas

16:40 – 17:00

Jak odczytywać scenariusze rozwoju w społecznym chaosie

wprowadzenie Edwin Bendyk Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas/Polityka

17:00 – 18:00

Trzeci i czwarty sektor –  odmienne czy uzupełniające się pomysły na obywatelskość?

dwugłos: dr hab Marek Rymsza Uniwersytet Warszawski/ Kwartalnik III sektor oraz

dr Bohdan Skrzypczak  Uniwersytet Warszawski/Stowarzyszenie CAL

dyskusja uczestników

18:00-19:00

Krajobraz społecznościowy

dr Katarzyna Iwińska Collegium Civitas i dr Galia Chimiak IFiS PAN

Co daje i czego potrzebuje (nie)odkryty sektor –  wielogłos badaczy i badanych

prowadzenie Edwin Bendyk Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas/Polityka,

dyskusja uczestników

odniesienie do dyskusji: Rafał  Krenz CBSiPL/CAL, Zbigniew Wejcman BORIS

19:00 – 20:00

Ściana refleksji – idee, rekomedacje i pomysły uczestników

Kuluarowe rozmowy

 Spotkanie będzie okazją do otrzymania książki Krajobraz społecznościowy – Polska 2014. Analizy zawarte w książce powstały na podstawie badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych w 2014 i 2015r wśród inicjatyw nieformalnych w ramach projektu „Nieodkryty wymiar III sektora – badania niezinstytucjonalizowanych przejawów społecznikostwa” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Collegium Civitas

plakat