Seminarium Inauguracyjne Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi Collegium Civitas

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2016-12-02

Szanowni Państwo,

Collegium Civitas w imieniu Dyrektora Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi Collegium Civitas dr Agnieszki Bukowskiej zaprasza na seminarium inaugurujące swoją działalność, które odbędzie się 6.12.2016 r. na 12 piętrze PKiN w auli B o godz. 10:00.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego udziału w terminie do 2.12.2016 r. na adres agnieszka.bukowska@civitas.edu.pl

 

Seminarium Inauguracyjne Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi Collegium Civitas

6.12.2016 r. , PKiN, piętro XII, aula B

Program seminarium:

godz. 10:00 OTWARCIE – inauguracja działalności

prof. dr hab. Stanisław Mocek – Rektor Collegium Civitas

prof. zw. dr hab. Jadwiga Koralewicz – Prezydent Collegium Civitas

Wystąpienia programowe:

Dyrektor CBnRS CC dr Agnieszka Bukowska

1. idea, domeny działania – ryzyka społeczne i gospodarcze

2. przekazanie głosu moderatorom:

Kierownik Pracowni Walki Informacyjnej – prof. dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

Kierownik Pracowni Ryzyk; Gospodarczych – Piotr Caliński

Wystąpienia merytoryczne:

g.10:30

* Ryzyka związane z modą na rozwój osobisty – dr Agnieszka Bukowska

* Uchodźca/emigrant w Polsce – niewiedza i niechęć – dr Magdalena El Ghamari

* Status uchodźcy w Unii Europejskiej na przykładzie Polski – prof. dr hab. Izabela Oleksiewicz

Przerwa kawowa 11:30 – 11:45

* Edukacja i profilaktyka zachowań ryzykownych – Grażyna Małkowska-Zaczkowska

* Walka informacyjna w aspektach społecznych i gospodarczych – prof. dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

* Obszary najważniejszych ryzyk gospodarczych – Piotr Caliński

Przerwa kawowa 13:00 – 13:15

* Potencjał polskich doświadczeń z zakresu doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym – Rafał Krzemień

* Ryzyka gospodarcze w zakresie nieoptymalnych kosztów realizacji inwestycji

i prowadzenia eksploatacji infrastruktury energetycznej – Tomasz P. Włodarczyk

* Efektywne narzędzie doskonalenia organizacji czy działania pro forma? Miejsce zarządzania ryzykiem w spójnym środowisku kontroli wewnętrznej – podejście systemowe – Olga Dyczkowska-Uss

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE (około godz. 15:00 )