Seminarium Inauguracyjne Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi Collegium Civitas

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2016-12-06

Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi Collegium Civitas

zaprasza na

Seminarium Inauguracyjne

6 grudnia 2016 r.

w siedzibie Collegium Civitas – Pałac Kultury i Nauki, piętro XII, aula B

Program seminarium

godz. 10.00 OTWARCIE – inauguracja działalności

prof. dr hab. Stanisław Mocek, Rektor Collegium Civitas

prof. zw. dr hab. Jadwiga Koralewicz, Prezydent Collegium Civitas
Wystąpienia programowe

 

Dyrektor CBnRS dr Agnieszka Bukowska

1. Idea, domeny działania – ryzyka społeczne i gospodarcze

 

2. Przekazanie głosu moderatorom:

prof. dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, Kierownik Pracowni Walki Informacyjnej

Piotr Caliński, Kierownik Pracowni Ryzyk Gospodarczych

 

 

Wystąpienia merytoryczne, godz. 10.30

 

Ryzyka związane z modą na rozwój osobisty – dr Agnieszka Bukowska

Uchodźca/emigrant w Polsce – niewiedza i niechęć – dr Magdalena El Ghamari

Status uchodźcy w Unii Europejskiej na przykładzie Polski – prof. dr hab. Izabela Oleksiewicz

 

Przerwa kawowa 11.30 – 11.45

 

Edukacja i profilaktyka zachowań ryzykownych – Grażyna Małkowska-Zaczkowska

Walka informacyjna w aspektach społecznych i gospodarczych – prof. dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

Obszary najważniejszych ryzyk gospodarczych – Piotr Caliński

 

Przerwa kawowa 13.00 – 13.15

 

Potencjał polskich doświadczeń z zakresu doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym – Rafał Krzemień

Ryzyka gospodarcze w zakresie nieoptymalnych kosztów realizacji inwestycji i prowadzenia eksploatacji infrastruktury energetycznej  – Tomasz P. Włodarczyk

Efektywne narzędzie doskonalenia organizacji czy działania pro forma? Miejsce zarządzania ryzykiem w spójnym środowisku – kontroli wewnętrznej – podejście systemowe – Olga Dyczkowska-Uss