Polityka zagraniczna Białorusi pod presją: obecne i przyszłe wyzwania

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2015-12-11

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

Collegium Civitas i Ośrodek Studiów Wschodnich pragną zaprosić Państwa na seminarium akademicko-dyplomatyczne

Polityka zagraniczna Białorusi pod presją: obecne i przyszłe wyzwania

Collegium Civitas, piątek 11 grudnia, godz. 15-17, aula 1222

Co decyduje o interesach, priorytetach i praktykach polityki zagranicznej republiki poradzieckiej takiej jak Białoruś? Jako państwo śródlądowe, uzależnione gospodarczo od rosyjskich subsydiów i tranzytu energii, Białoruś od 25 lat walczy o utrzymanie niepodległości, a jednocześnie broni swojego autorytarnego modelu rządów przed „zalewem” kolorowych rewolucji i demokratyzacji. Mimo że Moskwa nieprzerwanie wspiera reżim Aleksandra Łukaszenki, w relacjach dwustronnych z Rosją nie brakuje konfliktów.

Chociaż Białoruś pozostaje formalnie krajem neutralnym i niezaangażowanym, który deklaruje chęć utrzymywania pokojowych stosunków ze wszystkimi sąsiadami, w istocie ściśle integruje się z Rosją i odgrywa rolę państwa buforowego, stanowiąc podstawę architektury bezpieczeństwa obszaru euroazjatyckiego, kształtowanej obecnie na nowo przez Kreml. Jednak usztywnienie polityki Rosji wobec Ukrainy wywiera znaczący nacisk na dyplomację białoruską. Potępiając rosyjską aneksję Krymu, Łukaszenka usiłował podtrzymać dobre stosunki z Ukrainą i poprawić własny wizerunek na Zachodzie, oferując mediację w trwającym konflikcie rosyjsko-ukraińskim.

Nawet jeśli białoruskie władze nie są zainteresowane wejściem do Unii Europejskiej, nie odwróciły się zupełnie od Brukseli. Jako partner wschodni Białoruś stara się ułożyć stosunki z UE na swoich warunkach, licząc na pragmatyczny zwrot w kierunku współpracy, która nie wymagałaby demokratyzacji kraju. Jak oceniać tę strategię dyplomatyczną? Jakie wyzwania stoją przed Białorusią w przyszłości?

Podczas seminarium przyjrzymy się „wielowektorowym” priorytetom polityki zagranicznej Białorusi w perspektywie długoterminowej, aby określić mocne i słabe punkty strategii przetrwania na arenie międzynarodowej stosowanej przez reżim w dynamicznie zmieniającym się środowisku geopolitycznym. Analizując uwarunkowania strukturalne działań Białorusi w zakresie polityki zagranicznej, prelegenci zwrócą uwagę na specyfikę stosunków zagranicznych Mińska (m.in. z Rosją/Unią Euroazjatycką, Ukrainą, Polską i UE) i omówią perspektywy podmiotowości i aktywności Białorusi na forum międzynarodowym.

Program

Prowadzący: dr Anaïs Marin, stypendystka działania „Maria Skłodowska-Curie”, Collegium Civitas (Warszawa)

Prelegenci:

Arseni Sivitski, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych i Polityki Zagranicznej (CSFPS, Mińsk); Shifts in the foreign policy and military doctrine of Belarus (Zwroty w polityce zagranicznej i doktrynie wojskowej Białorusi).

Dr Anaïs Marin, stypendystka działania „Maria Skłodowska-Curie”, Collegium Civitas (Warszawa); External means of authoritarian regime-survival: President Lukashenka’s “dictaplomacy” (Zewnętrzne środki przetrwania reżimu autorytarnego: „dyktaplomacja” prezydenta Łukaszenki).

Anna Maria Dyner, koordynator programu Europa Wschodnia, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM, Warszawa); Poland and Belarus – time of technical relations (Polska i Białoruś – czas relacji technicznych).

Głos w dyskusji: Wojciech Konończuk, analityk, Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW, Warszawa)

 

Język roboczy: angielski.

W wydarzeniu może wziąć udział każdy, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja: prosimy o zgłoszenie udziału na adres mailowy agata.olbrycht@civitas.edu.pl do 10 grudnia.

 

Projekt dofinansowany z programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 659083 w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie” i pilotowany przez dr Anaïs Marin.

 (http://cordis.europa.eu/project/rcn/195717_en.html)

 

BIOGRAFIE

 

DYNER, Anna Maria  Anna Maria Dyner jest politologiem i specjalistą do spraw wschodnich. Pracuje jako analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM) i koordynator programu Europa Wschodnia. Jej zainteresowania obejmują politykę wewnętrzną i zagraniczną Białorusi i Federacji Rosyjskiej. Zajmuje się także problematyką tzw. twardego bezpieczeństwa na obszarze poradzieckim, w tym reform wojskowych i modernizacji kompleksu wojskowo-przemysłowego Rosji. Anna Maria Dyner jest autorką rozmaitych analiz i artykułów PISM poświęconych Białorusi i Rosji. Ponadto pisze o sprawach związanych z Białorusią i Rosją dla Rzeczpospolitej, Nowej Europy Wschodniej, EUobserver, New Eastern Europe. Prywatnie miłośniczka piłki nożnej, a w szczególności Legii Warszawa.
KONOŃCZUK, Wojciech Kierownik zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii w Ośrodku Studiów Wschodnich (OSW, Warszawa). Wcześniej pracował jako analityk w zespole rosyjskim w Ośrodku Studiów Wschodnich (2007-2011). W latach 2005-2007 analityk i koordynator ds. projektów białoruskich i ukraińskich w Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował również na Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Visiting scholar w Instytucie Kennana w Waszyngtonie. Stale współpracuje z „Nową Europą Wschodnią” i „Tygodnikiem Powszechnym”. Tematy badawcze: sytuacja polityczno-gospodarcza Białorusi, Ukrainy i Mołdawii; polityka zagraniczna Rosji wobec państw WNP; rosyjski sektor energetyczny; polityka energetyczna w Europie Środkowej i Wschodniej. Najnowsze publikacje, zob. www.osw.waw.pl/en/eksperci/wojciech-kononczuk
MARIN, Anaïs Adiunkt w Collegium Civitas i stypendystka działania „Maria Skłodowska-Curie” (H2020-MSCA-IF-2014), związana z Collegium Civitas i Ośrodkiem Studiów Wschodnich (OSW, Warszawa),  Doktorat obroniła w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences Po/CERI) w 2006 r. Politolog, specjalista w dziedzinie stosunków międzynarodowych, rosjoznawstwa i tranzytologii, w 2011 r. dołączyła do działu białoruskiego w czołowym europejskim think-tanku, Fińskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (FIIA, Helsinki). Autorka szeregu artykułów i raportów dotyczących Białorusi, Partnerstwa Wschodniego, sankcji unijnych, stosunków UE-Rosja i geopolityki obszaru euroazjatyckiego. Ponadto uczestniczyła w misjach obserwacyjnych Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE podczas wyborów w szeregu państw poradzieckich. Zainteresowania badawcze: reżimy autorytarne w obszarze Eurazji poradzieckiej, polityki sąsiedztwa UE, integracja euroazjatycka, analiza polityki zagranicznej. Najnowsze publikacje, zob. www.researchgate.net/profile/Anais_Marin
SIVITSKI, Arseni Dyrektor Centrum Studiów Strategicznych i Polityki Zagranicznej, jednego z najmłodszych białoruskich think-tanków założonego przez młodych profesjonalistów. Grupa stawia sobie za cel promowanie kultury studiów strategicznych, inspirowanie debaty orientacyjnej i oparcie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Białorusi na bardziej profesjonalnych, merytorycznych i wiarygodnych podstawach. Jako doktorant w Instytucie Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi zajmuje się przede wszystkim filozofią społeczno-polityczną i metodologią nauk. Członek Towarzystwa Wojskowo-Naukowego przy Centralnym Klubie Oficerskim Sił Zbrojnych Republiki Białorusi, obserwator polityczny i felietonista w różnych mediach publicznych i niepublicznych. Główne tematy badawcze – bezpieczeństwo globalne, integracja euroazjatycka, integracja europejska, nowa równowaga sił na Bliskim Wschodzie itp. Najnowsze publikacje, zob. http://csfps.by/experts/arseniy-sivickiy