Piramida nienawiści Gordona Allporta: konferencja

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2019-03-12

Wydawnictwo Collegium Civitas specjalizuje się w wydawaniu monografii naukowych, prac doktorskich i habilitacyjnych. Działamy od ponad 20 lat, mając bogate doświadczenie w redagowaniu i publikowaniu wszelkiego rodzaju prac. Znajdujemy się w ministerialnym Wykazie wydawnictw monografii naukowych (poziom I – 80 punktów). Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa MNiSW: 19800.

Oferujemy kompleksową usługę:

  • recenzje wydawnicze napisane przez autorytety z dziedzin, których dotyczy monografia;
  • redakcję językową i techniczną tekstu;
  • profesjonalny skład i nowoczesną oprawę typograficzną;
  • atrakcyjną wizualnie okładkę;
  • druk dowolnej liczby egzemplarzy publikacji;
  • publikację w wersji pdf, do zamieszczania w repozytoriach cyfrowych.

Zlecenia wykonujemy w oparciu o indywidualne, bezpłatne oszacowanie kosztów, pozwalające na zoptymalizowanie procesu publikacji.

Wydawnictwo Collegium Civitas dba o utrzymanie najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej. Wspólnie z Autorem wyznaczany jest harmonogram prac wydawniczych, w tym ostateczny termin realizacji zadania. Całość praw reguluje szczegółowo umowa wydawnicza, jaką CC zawiera z Autorem i/lub instytucją finansującą wydanie publikacji.

Publikacje Collegium Civitas ukazują się w wolnym dostępie, udostępniamy wersje elektroniczne naszych publikacji na stronach internetowych oraz w polskich i zagranicznych cyfrowych repozytoriach bibliotecznych, na zasadach określonych przez licencję Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Kwestie te szczegółowo reguluje umowa wydawnicza, jaką zawieramy z Autorami i/lub podmiotem finansującym wydanie publikacji.

Wydawnictwo Collegium Civitas nie dystrybuuje publikacji. Cały wydrukowany nakład dostarczany jest przez nas na wskazany przez Autora adres i stanowi własność Autora.

Więcej informacji: dr Marek Gawron, tel. 500 807 895, mail: marek.gawron@civitas.edu.pl.

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz Instytut Analizy Informacji Collegium Civitas serdecznie zapraszają na konferencję:

 

 

Piramida nienawiści Gordona Allporta

 

 

Spotkanie odbędzie się

12 marca 2019 r.

w godz. 10:00-14:00

w siedzibie Collegium Civitas, PKiN, XII p., Aula A.

 

 

W dyskusji o zagadnieniach związanych z procesami prowadzącymi do przemocy w stosunkach społecznych, których początkiem mogą być często ignorowane pierwsze symptomy, jakimi są ksenofobiczne komentarze, wezmą udział członkowie CBnT CC oraz zaproszeni eksperci.

 

O nienawistnych komentarzach, unikaniu, dyskryminacji, atakach fizycznych i eksterminacji rozmawiać będą:

 

Częścią spotkania będzie panel dyskusyjny z udziałem ekspertów, który będzie także okazją do zadawania pytań przez uczestników konferencji.

 

HARMONOGRAM

10:00 – 10:30 – rejestracja
10:30 – 11:00 – „Nienawistne komentarze”: prof. dr hab. Andrzej Zybała
11:00 – 11:30 – „Unikanie”: dr Paulina Piasecka
11:30 – 12:00 – „Dyskryminacja”: dr Rafał Pankowski
12:00 – 12:15 – przerwa
12:15 – 12:45 – „Ataki fizyczne”: dr Krzysztof Liedel
12:45 – 13:15 – „Eksterminacja”: amb. Maciej Kozłowski
13:15 – 14:00 – panel dyskusyjny

 

Partnerem wydarzenia jest Instytut InEuropa.

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie informacji na adres: cbnt@civitas.edu.pl.

 

Zapraszamy serdecznie!