Ogólnopolska konferencja naukowa „Rola Kurdów na Bliskim Wschodzie”

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2016-02-25

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz Doktoranci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej mają przyjemność zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową pt.:

„Rola Kurdów na Bliskim Wschodzie”

Konferencja rozpocznie się 25 lutego 2016 roku o godzinie  8.30

w siedzibie Collegium Civitas (Aula A),  XII p. PKiN, pl. Defilad 1, Warszawa

 

Konferencja ma na celu przegląd badań oraz doniesień naukowych z uczelni i jednostek pozaakademickich z całego kraju. Umożliwi ona wymianę osiągnięć naukowych, doświadczeń i poglądów oraz dyskusję i prezentację wyników badań na temat rosnącej roli Kurdów na obszarze Bliskiego Wschodu. Formuła konferencji sprowadzać się będzie do prezentacji poszczególnych publikacji naukowych. Końcowym etapem każdej prezentacji będzie dyskusja nad jej zawartością. Przewidywany jest również panel dyskusyjny, w którym udział wezmą dziennikarze zajmujący się tematyką kurdyjską oraz Kurdowie mieszkający w Polsce.

Główny problem naukowy konferencji:
Jaki stopień autonomii narodu kurdyjskiego jest możliwy do uzyskania w perspektywie najbliższej dekady?

 

Program konferencji

Zgłoszenia, zawierające imię, nazwisko, afiliację, tytuł wystąpienia oraz abstrakt, prosimy przesyłać do 21 stycznia 2016 rokuna adres: KurdystanAON@gmail.com
Brak opłaty konferencyjnej.
Organizatorzy planują publikację referatów w formie recenzowanej monografii.

Ankieta dla uczestników konferencji

Komitet naukowy:
prof. dr hab. inż. Ryszard Szpyra
dr hab. Daniel Boćkowski
dr Joanna Bocheńska
dr Magdalena El Ghamari
dr Krzysztof Liedel
dr Artur Rodziewicz
dr Fuad Jomma
dr Kamila Trochowska

Partnerzy:
Biuro Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce
Pracownia Studiów Kurdyjskich IO UJ www.kurdishstudies.pl
Fundacja Kurdyjsko – Polska

Komitet organizacyjny:
mgr Piotr Sosnowski
mgr Martyna Wojenka
mgr Paulina Piasecka
Michał Gładkowski

FACEBOOK Collegium Civitas