Legalny pobyt. Prawa i obowiązki cudzoziemców w Polsce

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2016-01-22

Spotkanie dedykowane osobom z krajów Europy Wschodniej aktualnie studiującym w Polsce

Kiedy? 22 stycznia 2016 r. o godz. 13:15-15:15

Gdzie? Collegium Civitas, sala 1248, 12 piętro Pałacu Kultury i Nauki

Podczas spotkania omówione zostaną między innymi zagadnienia:

 • Polityka migracyjna Polski – kto należy do grupy priorytetowej dla Polski?
 • Prawa migrantów w konwencjach międzynarodowych
 • Zasady wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Instrukcja: Jak odczytać informacje z wizy
 • Zasady podróżowania po terytorium państw Schengen na podstawie polskich dokumentów pobytowych
 • Legalizacja pobytu w Polsce
 • Jak przebiega postępowanie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy na postawie edukacji (niezbędne dokumenty, czas trwania postępowania, co warto wiedzieć)
 • Możliwość podjęcia pracy przez obcokrajowców spoza Unii Europejskiej. Status studenta a podjęcie pracy zarobkowej
 • Istotne cechy umów najczęściej zawieranych z cudzoziemcami
 • Studenci – obcokrajowcy na polskich uczelniach
 • Warunki i koszt podjęcia studiów w Polsce
 • Kto może otrzymać stypendium z budżetu państwa?
 • Dostęp do opieki zdrowotnej. Kto jest uprawniony do korzystania ze państwowej opieki medycznej?
 • Rola i oferta NGO w zakresie wspierania migrantów przebywających na terytorium RP.

UWAGA: Projekt skierowany jest do studentów obcojęzycznych Collegium Civitas z przynajmniej podstawową znajomością języka polskiego.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: kariera@civitas.edu.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Centrum Karier: https://ck.civitas.edu.pl/BK10/

Projekt pt. POLSKI. TO ROZUMIEM! Nauka języka polskiego i społeczno-kulturowa integracja studiujących imigrantów realizowany w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Prowadząca: Mariya Shkodzinska, Fundacja Rozwoju Oprócz Granic

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Od 2011 roku współpracuje z Fundacją Rozwoju Oprócz Granic jako konsultant ds. postępowań administracyjnych dotyczących cudzoziemców, szkoleniowiec oraz koordynator inkubatora przedsiębiorczości dla obcokrajowców. Posiada zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego.

DOŁĄCZ DO EVENTU NA FACEBOOKU! FACEBOOK

 

legalny pobyt