Konferencja Międzynarodowa – The Visegrad Countries (V4) in Crisis

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2016-07-15

The Visegrad Countries (V4) in Crisis

Konferencja Międzynarodowa

Collegium Civitas, Warszawa, 15 lipca 2016

Informacje

 Call for Papers

Collegium Civitas w Warszawie, we współpracy z IFiS PAN (Warszawa), University of Texas (Austin), Charles University (Praga) oraz Comenius University (Bratislava) zaprasza na międzynarodową konferencję na temat „The Visegrad Countries (V4) in Crisis.”

Konferencja, dofinansowana ze środków  Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF), odbędzie się w siedzibie Collegium Civitas, 15 lipca 2016. w godz. 9:00- 17:45 w sali 1254 na 12 piętrze w PKiN.

Celem konferencji jest zgromadzenie naukowców, specjalistów oraz polityków zaangażowanych w badania i negocjacje dotyczące krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Konferencja prowadzona będzie wyłącznie w języku angielskim.

Akceptujemy wystąpienia dotyczące czterech aspektów kryzysu oraz strategii przyjętych przez liderów Grupy Wyszehradzkiej i elit w dobie kryzysu:

 • strategiczne kierunki rozwoju V4 , zwłaszcza wybór między dalszą integracją lub większą autonomią w UE
 • wzrost sił populistyczno-nacjonalistycznych w obrębie państw V4 oraz rozszerzonej UE, ich ideologie i odwołania, więzi transgraniczne i powiązania polityczne
 • problemy strefy Schengen o skoordynowanej kontroli granic zewnętrznych, dotyczące regulacji i postępowania  wobec napływu uchodźców i migrantów ekonomicznych spoza UE
 • zagrożenia bezpieczeństwa V4, zarówno krajowe jak i zbiorowe , a także zagrożenia militarne i związane z energią w kontekście polityki Rosji , NATO i zaangażowania Stanów Zjednoczonych odnośnie braku stabilności w Europie Wschodniej i Ukrainie.

W nadsyłanych zgłoszeniach prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz afiliacji autora.Streszczenie do maks. 250 słów prosimy nadsyłać do 1 lipca 2016 r. drogą mailową, na adres jan.pakulski@utas.edu.au

Ze względu na ograniczony czas konferencji i możliwości, tylko niewielka liczba zgłoszeń zostanie przyjęta przez Organizatora.

 

 

The Visegrad Countries in Crisis

Warszawa 15 lipca 2016

Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII p., sala 1254

Program:

9.00 – 9.15 – Powitanie, Prof. Jan Pakulski, Collegium Civitas, UTAS

9.15 – 9.30 – Otwarcie konferencji, Prof. Jadwiga Koralewicz, Collegium Civitas

9.30 – 10.00 – Referat plenarny:

Elites and the Limits of Western Power, Prof. John Higley, University of Texas, Austin

10.00 – 11.15 – Sesja 1:

Przewodniczący: Prof. Krzysztof Jasiecki, IFiS PAN, Warszawa

 • Pavol Frič, Charles University, Praga

11.15 – 11.45 – przerwa

11.45 – 13.15 – Sesja 2:
Przewodniczący: Prof. Pavol Frič, Charles University, Praga

 • György Lengyel, Corvinus University, Budapeszt
 • Gabriella Ilonszki, Hungarian Academy of Sciences Budapeszt
 • Soňa Szomolányi, Comenius University, Bratislava i Hoover Institution, Stanford
 • Dr Zsold Gal, Comenius University, Bratisława

13.15 – 14.00 – przerwa

14.00 – 15.30 – Sesja 3:
Przewodniczący: Prof. György Lengyel, Corvinus University, Budapeszt

 • Jan Pakulski, University of Tasmania i Collegium Civitas
 • Anna Wójcik, Uniwersytet Warszawski i CEU

15.30 – 16.00 – przerwa

16.00 – 17.30 – Sesja 4:

Przewodniczący: Prof. Soňa Szomolányi, Comenius University, Bratisława

 • Janusz Onyszkiewicz, minister obrony narodowej, 1992-3 oraz 1997-2000
 • Krzysztof Jasiecki, Polish Academy of Sciences, Warszawa

17.30 – 17.45 – Podsumowanie

 

Prelegenci:

Prof. Pavol Frič, Charles University, Prague

Dr Zsolt Gal, Comenius University, Bratislava

Prof. John Higley, University of Texas, Austin

Prof. Gabriella Ilonszki, Hungarian Academy of Sciences, Budapest

Prof. Krzysztof Jasiecki, Polish Academy of Sciences, Warszawa

Prof. György Lengyel, Corvinus University, Budapeszt

Dr Janusz Onyszkiewicz, minister obrony narodowej, 1992-3 oraz 1997-2000

Prof. Jan Pakulski, University of Tasmania and Collegium Civitas

Prof. Soňa Szomolányi, Comenius University, Bratislava and Hoover Institution, Stanford

Anna Wójcik, Uniwersytet Warszawski i CEU

visegrad_fund_logo_blue2