Wystawa: Bartoszewski 1922 – 2015. Więcej niż przyzwoitość

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2015-11-17

Od 17 listopada 2015 r. Collegium Civitas zaprasza na wystawę Bartoszewski 1922 – 2015. Więcej niż przyzwoitość. Ekspozycja przedstawiająca najważniejsze obszary życia i działalności zmarłego 24 kwietnia br. Władysława Bartoszewskiego – byłego więźnia Auschwitz i uczestnika konspiracyjnego ruchu oporu, członka Rady Pomocy Żydom, represjonowanego działacza opozycji antykomunistycznej, orędownika polsko-niemieckiego i polsko-żydowskiego pojednania, w wolnej Polsce ambasadora w Austrii, dwukrotnego ministra spraw zagranicznych, senatora i doradcę premiera – podzielona jest na trzy części.

Pierwsza z nich – Pod prąd – to opowieść o działalności Władysława Bartoszewskiego w konspiracji przeciwko okupantowi niemieckiemu, o prześladowaniach w powojennych latach Polski Ludowej, stalinowskich więzieniach, internowaniu w czasie stanu wojennego i konsekwentnemu zaangażowaniu na rzecz wolności.

Kolejna część – Pamięć – opowiada o zobowiązaniu człowieka uratowanego z Auschwitz, o pasji kronikarskiej, dokumentowaniu losów rodzinnego miasta, ratowaniu pamięci o ofiarach i przypominaniu o ich oprawcach, o usilnych staraniach przekazywania za wszelką cenę prawdy historycznej – poprzez książki, wykłady, pracę społeczną m.in. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej czy Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Ostatnia część – Pojednanie – poświęcona jest bezkompromisowemu zaangażowaniu w zwalczanie przejawów antysemityzmu, szukaniu dróg kontaktu z Państwem Izrael i z diasporą Żydowską na świecie, początkom pierwszych prób nawiązania relacji z ludźmi dobrej woli w Niemczech – od lat powojennych poprzez działalność dyplomatyczną Władysława Bartoszewskiego w ostatnich latach życia.

Wystawa ma charakter multimedialny. Zwiedzający będą mogli m. in. obejrzeć pierwsze wystąpienie telewizyjne Władysława Bartoszewskiego z 1963 r. czy zapoznać się z fragmentem jego słynnego przemówienia z 1995 r. przed niemieckim parlamentem. Będzie można także posłuchać fragmentów audycji Radia Wolna Europa, które popłyną z głośników znanej z lat 50. Szarotki. Nie zabraknie zdjęć, dokumentów i pamiątek (w tym także cennych oryginałów)  zgromadzonych m.in. dzięki zaangażowaniu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich czy Biblioteki m.st. Warszawy.

Ważnym elementem wystawy są cytaty Władysława Bartoszewskiego, wydrukowane w dużym formacie. Bartoszewski 1922-2015. Więcej niż przyzwoitość to opowieść o człowieku, który nie bał się iść pod prąd w imię szczytnych celów, walcząc o pamięć historyczną i pojednanie narodów. To historia świadka i uczestnika najdramatyczniejszych wydarzeń XX wieku, którego mimo tragicznych osobistych doświadczeń cechował do końca życia „umiarkowany  optymizm” i wiara w ludzi.

Wystawę można było zwiedzać do tej pory jedynie w warunkach ograniczonego dostępu do gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Collegium Civitas po raz pierwszy zaprezentuje ją szerokiej publiczności.

W ramach inauguracji wystawy zapraszamy również na pokaz filmu Bartoszewski. Droga.