Debata „Własnym głosem o sobie – Imigranci romscy w Polsce”

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2016-01-21

Fundacja Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych, Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów oraz Stowarzyszenie Nomada serdecznie zapraszają na spotkanie dotyczące społeczności imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego w Polsce. Wydarzenie odbędzie się 21 stycznia o godzinie 18:00 w auli A w Collegium Civitas, mieszczącym się w Pałacu Kultury i Nauki (XII piętro) przy placu Defilad 1.
Spotkanie poprowadzi dziennikarz i publicysta Roman Kurkiewicz.

W panelu wezmą udział:

Papara Ciurar – Współpracownik Fundacji ZOBSiE w projekcie badawczym „Migranci romscy pochodzenia rumuńskiego w Polsce – własnym głosem o sobie”. Projekt był realizowany w roku 2015 na terenie 6 koczowisk w Polsce. Papara jest przedstawicielem społeczności Romskiej pochodzenia rumuńskiego, z zawodu mechanik. Już w latach 90’tych jego rodzina wyemigrowała do Polski. Aktualnie jest mieszkańcem poznańskiego koczowiska, liczącego łącznie ponad 100 osób.

Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich

Katarzyna Czarnota –socjolożka współpracująca z Fundacją Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych; współzałożycielka Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, doktorantka socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kamil Siemaszko – socjolog, współpracownik Fundacji Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych; działacz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, które od kilku lat prowadzi współpracę ze społecznością Romów pochodzenia rumuńskiego w Poznaniu.

Agata Ferenc – antropolożka, w latach 2009 – 2015 współpracowała ze Stowarzyszeniem Nomada i społecznością romską z koczowiska we Wrocławiu.

Wiosną i latem bieżącego roku badacze i badaczki ZOBSiE wraz ze społecznością romską pochodzenia rumuńskiego z koczowisk kilku miast Polski, przeprowadzili szereg działań, między innymi badania terenowe. Romowie byli aktywnym podmiotem i to oni będą współprezentować wyniki naszej pracy. Podczas spotkania zostanie wyświetlony 20 minutowy film oraz główne wnioski z raportu dotyczące sytuacji imigrantów romskich w Polsce. Jest to pierwszy projekt badawczy współprowadzony ze społecznością imigrantów romskich. Wraz z przedstawicielkami i przedstawicielami społeczności romskiej chcielibyśmy, poprzez organizację otwartej debaty w oparciu o ww. materiały rozpocząć dyskusję na temat obecnej sytuacji romskich migrantów w Polsce. Debata ta jest dla nas szczególnie ważna w kontekście aktualnych wydarzeń związanych z rosnącą falą nienawiści wobec cudzoziemców w Polsce, a także szeregu wyburzeń koczowisk romskich, które miały miejsce w przeciągu ostatnich lat. W lipcu 2015 roku doszło do nagłego wyburzenia jednego z dwóch koczowisk we Wrocławiu. Działania wówczas podjęte przez miasto Wrocław nie były konsultowane z imigrantami ani organizacjami pozarządowymi. Wysiedlenie było określane przez wiele organizacji pozarządowych jako nielegalne. W następstwie tych wydarzeń doszło do spotkania organizacji pozarządowych, Romów oraz przedstawicieli rządu. Spotkanie w Warszawie będzie pewnego rodzaju nawiązaniem do przerwanej wówczas dyskusji.

Co roku granice Polski przekraczają tysiące imigrantów ekonomicznych. Do tej grupy należą też Romowie pochodzenia rumuńskiego i bułgarskiego. Jako obywatele Unii Europejskiej mają pełne prawo do przemieszczania się i życia w dowolnym miejscu na terytorium UE. Korzystając ze swobody poruszania się, która zagwarantowana jest w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, romscy migranci ekonomiczni coraz częściej wybierają Polskę w nadziei na lepsze życie. Migracje ekonomiczne, zwłaszcza z terytoriów Rumunii i Bułgarii do Polski na pewno nie są zjawiskiem marginalnym. Romowie rumuńscy w Polsce są jedną z najbardziej wykluczonych systemowo społeczności. Żyją często w warunkach skrajnego ubóstwa, a ich prawa są nagminnie łamane. Zastraszenia dokonywane przez funkcjonariuszy publicznych, odmowa udzielania pomocy lekarskiej, odbieranie dzieci, czy też nielegalne wysiedlenia są najczęstszą formą kontaktu polskiej administracji z Romami. Również media przeważnie obrazują ich jako klasyczny przykład obcego, który zagraża porządkowi. Czy tak jest w istocie?

Romowie są obywatelami Unii Europejskiej, często naszymi sąsiadami. Należą im się niezbywalne prawa człowieka, które każda administracja powinna respektować. Wraz z przedstawicielkami i przedstawicielami tej społeczności postaramy się przybliżyć sytuację Romów w Polsce oraz zburzyć stereotypy ich dotyczące.

Projekt „Migranci romscy pochodzenia rumuńskiego w Polsce – własnym głosem o sobie” zrealizowany został w ramach projektu „Obywatele dla Demokracji”, prowadzonego przez Fundację im. St. Batorego i finansowanego z ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru <Gospodarczego (wniosek nr E3/1859).

Jest też już wydarzenia na  (21 stycznia, godz. 18:00, aula A, Collegium Civitas)