Cykl otwartych konwersatoriów Centrum Gospodarek Azjatyckich Collegium Civitas – Azja Centrala

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2017-03-25

Centrum Gospodarek Azjatyckich Collegium Civitas zaprasza na cykl otwartych konwersatoriów dotyczących najważniejszych procesów geopolitycznych na kontynencie azjatyckim. W najbliższą sobotę, 25 marca, w godz. 10:45 – 12:15, w sali 1226  konwersatorium na temat Azji Centralnej Azja Centralna między Niedźwiedziem a Smokiem poprowadzi p. Katarzyna Skiert.

Katarzyna Skiert jest doktorantką nauk o polityce na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Euroazjatyckie ze specjalizacją: państwa Azji Centralnej i Kaukazu. Przygotowała pracę magisterską nominowaną do konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat programu Erasmus Mundus WEBB jako programu promującego Partnerstwo Wschodnie. Jest członkiem Doktoranckiego Koła Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ostatnio zakończyła finansowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych projekt badawczy w Gruzji o marce politycznej. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół aspektów społecznych, gospodarczych i politycznych państw Azji Centralnej oraz Kaukazu, brandingu narodowego, przywództwa politycznego, biopolityki oraz psychologii polityki.