Co z tą Policją? Transformacja Policji w Polsce po 1989 r.

Udostępnij strone

Jak zmieniła się polska Policja w ciągu ostatnich 30 lat? Jak Polacy oceniają formację ochrony bezpieczeństwa i jej funkcjonariuszy? Kogo kształcą obecnie funkcjonujące szkoły policyjne?

Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Transformacja Policji w Polsce po 1989 roku”.

Wydarzenie odbędzie się 23 maja br. w godz. 10.00-17.00, w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wstęp bezpłatny.

Celem konferencji jest omówienie najważniejszych zmian jakie zaszły w polskiej policji od 1989 roku oraz nakreślenie obrazu specyfiki transformacji tej instytucji na tle innych państw w regionie. Naukowcy, eksperci, specjaliści i praktycy zajmujący się tematem bezpieczeństwa i porządku publicznego będą rozmawiać o aktualnych zmianach w organizacji i funkcjonowaniu organu ścigania w kontekście rozwiązań systemowych, reform i percepcji społecznej.

Program

Panel I: Nowa Policja po 1989 roku
Dr Mariusz Ciarka, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego  Policji
Zabiegi systemowe, organizacyjne i medialne mające na celu rozdzielenie policji od milicji PRL
Prof. Jan Widacki, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Założenia  ustrojowe reformy Policji w 1990 roku
Dr Mariusz Sokołowski, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
Zmiany wizerunkowe polskiej policji w III RP
Piotr Caliński, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi, Collegium Civitas
Transformacja szkolnictwa policyjnego na przełomie epok
Moderator:  Grzegorz Cieślak
Panel II: Polska policja w badaniach empirycznych
Dr Anna Matczak, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi, Collegium Civitas
Mamy taką policję na jaką zasługujemy” – opinie Polaków na temat Policji w Polsce
Dr Magdalena Dobrowolska-Opała, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
Badania jakościowe w Policji na przykładzie wywiadów z funkcjonariuszami komend wojewódzkich
Monika Baylis, University of Huddersfield, Wielka Brytania
Polska Policja po 1989 roku – „kiedy diabeł tkwi w szczegółach”
Moderator: Grzegorz Cieślak
Panel III: Nowa Policja po 1989r – wyzwania i porażki
Gen. Adam Grzegorz Rapacki, Kancelaria Bezpieczeństwa
Polska Policja wobec przestępczości zorganizowanej. Ewolucja struktur, metod pracy, sukcesy i porażki
Dr Krzysztof Liedel, Centrum Badań nad Terroryzmem, Collegium Civitas
Kształtowanie struktur kontrterrorystycznych w Polskiej Policji po 1989 r.
Grzegorz Cieślak, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi, Collegium Civtas
Implikacje Ustawy antyterrorystycznej – wyzwania dla polskiej Policji
Moderator: dr Anna Matczak
Podsumowanie konferencji: prof. Andrzej Misiuk, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

Komitet organizacyjny

  • dr Anna Matczak,
  • prof. Andrzej Misiuk,
  • Piotr Caliński,
  • dr Agnieszka Bukowska,
  • Magdalena Omen,
  • dr Magdalena Dobrowolska-Opała

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji proszę kierować na adres e-mail: anna.matczak@civitas.edu.pl

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Więcej informacji: anna.matczak@civitas.edu.pl

 

 

 

Transformacja Policji w Polsce po 1989 roku – zadanie finansowane w ramach umowy 903/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.