Instytuty naukowe

Udostępnij strone


W Instytutach Collegium Civitas pracują zespoły pracowników naukowych zajmujące się problematyką badawczą z zakresu Socjologii, Polityk Publicznych oraz Stosunków Międzynarodowych. Prace badawcze dedykowane są analizom i międzydyscyplinarnym badaniom nad problemami i wyzwaniami społecznymi oraz ekonomicznymi. Kadrę Instytutów stanowią utytułowani naukowcy realizujący własne badania naukowe, publikujący w czasopismach naukowych i uczestniczący w konferencjach, jak również prowadzący działania dydaktyczne.