Instytut Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju

Udostępnij strone

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju Collegium Civitas prowadzi badania na rzecz poznania współczesnych stosunków międzynarodowych, które w swej złożoności współczesnej wyrastają poza klasyczne relacje państw. Poszukuje ram teoretycznych dla zrozumienia stosunków międzynarodowych, tak by relacje regionalne – w tym proces integracji europejskiej – oraz szeroko rozumiana sfera bezpieczeństwa międzynarodowego znajdowały lepsze zrozumienie.
Problematyka zrównoważonego rozwoju międzynarodowego obejmuje w szczególności kwestie dostępu do zasobów naturalnych i takie ich zagospodarowanie, które będzie przyczyniać się do podtrzymywania pokoju i stabilności systemu międzynarodowego. Instytut pracuje na rzecz ujęcia problematyki gospodarki międzynarodowej, energii, środowiska naturalnego człowieka oraz zmian klimatycznych w kontekście funkcjonowania współczesnego systemu międzynarodowego oraz relacji regionalnych i ich znaczenia dla sfery bezpieczeństwa międzynarodowego.
Prawda rozumiana jako wartość akademicka oraz sama w sobie jest najważniejszym kryterium działania na rzecz poznania i zrozumienia współczesnych problemów globalnych. Instytut Spraw Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju działa na pożytek przekazywania tej prawdy do polskiej opinii publicznej. Międzynarodowa, a w szczególności europejska, opinia publiczna jest naturalnym forum prezentacji opinii i dokonań Instytutu, jest również polem dla wymiany jego poglądów i doświadczeń, zaś współpraca z polską administracją, organizacjami międzynarodowymi i ich instytucjami, a także z biznesem i trzecim sektorem stanowi ważny test dla analiz i sugestii formułowanych w ramach Instytutu.

 

Kierownictwo


Kierownik Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju Collegium Civitas
prof. CC, dr Alexandra Richie

e-mail: alexandra.richie@civitas.edu.pl                                                       

 

Zastępca Kierownika
dr Kerry Longhurst
e-mail: kerry.longhurst@civitas.edu.pl

Specjalności naukowe:

 • Europejska Polityka Sąsiedztwa
 • polska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • rozszerzenie Unii Europejskiej

Profesorowie

prof. dr. hab. Leszek Jesień
e-mail: leszek.jesien@civitas.edu.pl
Specjalności naukowe:

 • historia
 • instytucje i polityka Unii Europejskiej

dr hab. Marek Cichocki, profesor CC
e-mail: marek.cichocki@civitas.edu.pl

Specjalności naukowe:

 • filozofia polityczna
 • historia idei

dr hab. Krzysztof Dębnicki, profesor CC
e-mail: krzysztof.debnicki@civitas.edu.pl

Specjalności naukowe:

 • problematyka polityczna i społeczna Azji Południowej i Środkowej
 • stosunki międzynarodowe w Azji
 • ruchy powstańcze i terrorystyczne w Azji Południowej i Środkowej
 • historia najnowsza Azji Południowej i Środkowej
 • Wielka Gra w Azji Środkowej i Południowej XVIII – XXI wieku

dr hab. Paweł Dobrowolski, profesor CC
e-mail: pawel.dobrowolski@civitas.edu.pl

Specjalności naukowe:

 • historia Europy
 • kultura średniowiecznej i wczesno-nowożytnej Europy
 • dyplomacja publiczna

Adiunkci

dr Magdalena Kraszewska
e-mail: magdalena.kraszewska@civitas.edu.pl

dr Piotr Łaciński

e-mail: piotr.lacinski@civitas.edu.pl

Specjalności naukowe:

 • Historia polityczna i systemy polityczne państw latynoamerykańskich
 • Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej
 • międzynarodowe stosunki polityczne

dr Agnieszka Nitza
e-mail: agnieszka.nitza@civitas.edu.pl

Specjalności naukowe:

 • Azja Południowa (Indie, Pakistan)
 • procesy demoktrratyzacji (Azja Południowa, państwa arabskie)
 • partie polityczne w Pakistanie i w Indiach

dr Dominik Smyrgała 

e-mail: dominik.smyrgala@civitas.edu.pl

Specjalności naukowe:

 • bezpieczeństwo międzynarodowe i studia strategiczne
 • bezpieczeństwo i polityka energetyczna
 • historia i polityka gospodarcza
 • stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej i na Bałkanach
 • historia myśli politycznej
 • historia służb specjalnych.

dr Łukasz Tolak
e-mail: lukasz.tolak@civitas.edu.pl

Specjalności naukowe:

 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • proliferacja broni masowego rażenia
 • transfer technologii i handlu bronią
 • bezpieczeństwo energetyczne, perspektywa rozwoju energetyki jądrowej i alternatywnych źródeł energii

Marie-Curie Fellow: dr Anaïs Marin
e-mail: anais.marin@civitas.edu.pl

Specjalności naukowe:

 • międzynarodowe prawo publiczne
 • studia rosyjskie
 • partnerstwo wschodnie

Współpracownicy Instytutu

 


Kontakt:
Instytut Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju
tel. 22 656 71 92
pokój 1237, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa