Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Udostępnij strone

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (INPISM) Collegium Civitas zajmuje się szerokim spektrum zagadnień, rozpatrując je z perspektywy empirycznej, teoretycznej oraz historycznej. Badania Instytutu obejmują współczesną historię Europy, administrację i polityki publiczne, bezpieczeństwo, integrację europejską i stosunki zewnętrzne UE, media, globalizację i problemy metodologiczne. Koncentrujemy się także na interdyscyplinarnych badaniach obszarowych, głównie w Azji, obszarze post-sowieckim i regionie MENA. Pracownicy INPISM prowadzą badania własne oraz projekty finansowane przez Unię Europejską, Narodowe Centrum Nauki i Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Pracownicy INPISM pochodzą z różnych środowisk i krajów. Wielu z nich aktywnie służyło w dyplomacji i administracji krajowej i było związanych z czołowymi think tankami i uniwersytetami w Europie i Ameryce Północnej. INPISM gości profesorów wizytujących i doktorantów z innych ośrodków naukowych.

 

Kierownictwo


Kierownik Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
prof. CC, dr Alexandra Richie

e-mail: alexandra.richie@civitas.edu.pl                                                       

 

 

 

Zastępca Kierownika
dr Kerry Longhurst
e-mail: kerry.longhurst@civitas.edu.pl

 

 

Profesorowie

Adiunkci

 


Kontakt:
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
tel. 22 656 71 92
pokój 1237, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa