Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Udostępnij strone

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (INPISM) Collegium Civitas zajmuje się szerokim spektrum zagadnień, rozpatrując je z perspektywy empirycznej, teoretycznej oraz historycznej. Badania Instytutu obejmują współczesną historię Europy, administrację i polityki publiczne, bezpieczeństwo, integrację europejską i stosunki zewnętrzne UE, media, globalizację i problemy metodologiczne. Koncentrujemy się także na interdyscyplinarnych badaniach obszarowych, głównie w Azji, obszarze post-sowieckim i regionie MENA. Pracownicy INPISM prowadzą badania własne oraz projekty finansowane przez Unię Europejską, Narodowe Centrum Nauki i Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Pracownicy INPISM pochodzą z różnych środowisk i krajów. Wielu z nich aktywnie służyło w dyplomacji i administracji krajowej i było związanych z czołowymi think tankami i uniwersytetami w Europie i Ameryce Północnej. INPISM gości profesorów wizytujących i doktorantów z innych ośrodków naukowych.

 

Kierownictwo

Kierownik Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Alexandra Richie, prof. DPhil (Oxon.) 

e-mail: alexandra.richie@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Doktorka historii (University of Oxford), profesorka Collegium Civitas, od 2015 roku wraz z Władysławem T. Bartoszewskim kierowniczka Katedry Władysława Bartoszewskiego Collegium Civitas, a od 2016 r. kierowniczka Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych CC.
Pełni także funkcję Presidential Counselor w National World War II Museum w Nowym Orleanie, USA oraz Governor of St Michael’s University School w Wiktorii, Kanada.
Wybrane publikacje: Warszawa 1944. Tragiczne powstanie – (2014; Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego oraz Nagroda im. Teresy Torańskiej); Berlin. Metropolia Fausta (2016; wyróżnienie American Publisher’s Weekly).

 

 

 

Zastępca Kierownika
dr Kerry Longhurst
e-mail: kerry.longhurst@civitas.edu.pl

 

Profesorowie

dr hab. Leszek Jesień, prof. CC
e-mail: leszek.jesien@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Politolog, wykładowca w Collegium Civitas.
Jego naukowe zainteresowania obejmują instytucje, polityki i ewolucję Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim jej politykę energetyczną.
Był współpracownikiem Jana Kułakowskiego, pełnomocnika Rządu RP ds. negocjacji Polski z Unią Europejską, ministra Piotra Woźniaka, a także doradcą premiera Kazimierza Marcinkiewicza. W 2006 roku zajmował stanowisko sekretarza stanu w KPRM w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Po odejściu z funkcji ministerialnej rozpoczął pracę w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, gdzie został koordynatorem programu ds. Unii Europejskiej. Zasiadał w Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych, a od 2016 roku przewodniczy radzie nadzorczej PSE Innowacje.
Wybrane publikacje: New Electricity and New Cars. The Future of the European Energy Doctrine (2016), Prezydencja Unii Europejskiej. Zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego (2011, 2013), 20 Years after the collapse of communism: expectations, achievements and disillusions of 1989 (2011), Kontynuacja i zmiana. Polityki europejskie wybranych państw członkowskich UE (2008, 2012) oraz The EU policies in the making (2010).Academia https://civitas.academia.edu/LeszekJesien
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Leszek_Jesien

dr hab. Marek Cichocki, prof. CC
e-mail: marek.cichocki@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Politolog, socjolog, filozof, specjalista od stosunków polsko-niemieckich oraz integracji europejskiej. Profesor w Collegium Civitas. W latach 1998-2015 wykładowca UW.
Autor książek i publikacji dotyczących stosunków międzynarodowych, historii myśli politycznej, historii Europy. Redaktor naczelny pisma Nowa Europa. Przegląd Natoliński oraz współtwórca rocznika filozoficznego Teologia Polityczna. W 2007 roku polski negocjator Traktatu Lizbońskiego UE.

 

dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC
e-mail: stanislaw.mocek@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolog, politolog i medioznawca, rektor (od 2012) i profesor Collegium Civitas, W latach 1990 – 2014 pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, członek Rady Naukowej ISP PAN.
W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami polskiej sceny politycznej, mediów i systemu medialnego, procesów wyborczych, przywództwa i dyskursu politycznego, badań opinii społecznej a także systemów politycznych i społecznych. Jest ekspertem w zakresie transformacji ustrojowych, problemów społecznych w skali mikro i makro, partycypacji publicznej i społeczeństwa obywatelskiego.
Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, laureat nagrody im. Karla Poppera.
Redaktor naczelny kwartalnika „Animacja Życia Publicznego” oraz rocznika naukowego „Zoon Politikon”.
Wybrane publikacje: Moralne podstawy życia politycznego (1997) i Dziennikarze po komunizmie. Elita mediów w świetle badań społecznych (2006); redaktor naukowy prac zbiorowych: Dziennikarstwo, media, społeczeństwo” (2005) oraz „Nieodkryty wymiar III sektora (2014), a także Terroryzm w medialnym obrazie świata (razem z K. Liedelem, 2010) i Efekt motyla. Scenariusze rozwoju sektora społecznościowego w Polsce (razem z R. Krenzem i B. Skrzypczakiem 2015).

 

dr hab. Natalya Ryabinska, prof. CC
e-mail: natalya.ryabinska@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Profesorka w Collegium Civitas w Warszawie.
Jej badania koncentrują się na systemach medialnych w postkomunistycznej Europie i Eurazji, transformacjach mediów w reżimach hybrydowych, mediach i demokracji, komunikacji politycznej i międzynarodowej, nowych mediach.
Stypendystka Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Członkini Działu Studiów Europejskich w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.]
Wybrane publikacje: Postkomunistyczne środki masowego przekazu na Ukrainie: między chwytaniem a komercjalizacją (2017).Academia https://civitas.academia.edu/NatalyaRyabinska
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Natalya_Ryabinska2

 

dr hab. Jan Skórzyński, prof. CC
e-mail: jan.skorzynski@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Historyk, politolog, publicysta. Wykładowca w Collegium Civitas.
Naukowo zajmuje się historią ruchów opozycyjnych w PRL w latach 1956-1989 oraz myślą polityczną opozycji antykomunistycznej w Polsce. Specjalizuje się także w zagadnieniach dotyczących totalitaryzmu, genezy transformacji demokratycznej w Polsce i innych krajach komunistycznych, opozycji wobec systemów komunistycznych i autorytarnych, historią PRL i Solidarności.
W 2018 r. otrzymał wyróżnienie Australijskiej Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za twórczość kulturalną traktującą o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, pluralizmie i demokracji we współczesnej Polsce.
Wybrane publikacje: Kalendarium Solidarności 1980-89 (1990) Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985 – 1989 (1995), Od Solidarności do wolności (2005), Rewolucja Okrągłego Stołu (2009), Zadra. Biografia Lecha Wałęsy (2009), Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników (Warszawa 2012), Na przekór geopolityce. Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej polskiej opozycji demokratycznej 1976-1989 (2014), Krótka historia Solidarności 1980-1989 (2014), Nie ma chleba bez wolności. Polski sprzeciw wobec komunizmu 1956-1980 (2017).

 

 

Adiunkci

dr Andrzej Bolesta
e-mail: andrzej.bolesta@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Dyplomata specjalizujący się w tematyce gospodarki i rozwoju międzynarodowego. Doktor London School of Economics, magister Uniwersytetu Oksfordzkiego.
W latach 2002-2006 wykładowca akademicki, w latach 2007-2016 dyplomata w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej odpowiedzialny za sprawy gospodarcze
Autor publikacji nt. rozwoju i gospodarek azjatyckich, w tym książki pt. China and Post-Socialist Development, wydanej przez Policy Press w Wielkiej Brytanii.

 

dr Jens Boysen
e-mail: jens.boysen@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Studiował historię, filologię słowiańską i nauki polityczne na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem, Niemcy (Magister Artium 1997), Trinity College Dublin, Irlandia (ERASMUS), College of Europe in Warsaw-Natolin (Master of Arts 1998) oraz na Uniwersytecie Eberharda Karlsa w Tybindze (doktor historii współczesnej 2008). Pracował jako asystent naukowy w College of Europe w Brugii (1999-2000), koordynator projektu DAAD w Simon Dubnow Institute for Jewish History and Culture in Leipzig (2002-03), pracownik naukowy historii kultury słowiańskiej na Uniwersytecie Lipskim (2002-2007) oraz pracownik naukowy w Fraunhofer Center for Central and Eastern Europe MOEZ (2007-2010). W kontekście badań podoktoranckich pracował jako pracownik naukowy w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie (2010–2016), wykładowca stosunków międzynarodowych i europeistyki na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2010–2015) oraz pracownik naukowy w European History of the Technical University in Chemnitz (2017).

Jego zainteresowania naukowe obejmują: historia idei i ideologii politycznych (nacjonalizm, liberalizm, konserwatyzm, socjalizm); stosunki cywilno-wojskowe i politykę bezpieczeństwa od XVIII wieku do współczesności; historia Niemiec i stosunki niemiecko-polskie; Integrację europejską, zwłaszcza wspólną politykę zagraniczna i bezpieczeństwa.

Wybrane doświadczenia badawcze: The ideational and sociocultural bases of the Communist armies of East Germany and Poland (postdoc project); The failure of collective security building in Central Europe between the World Wars; Liberal individualism in the face of West and East-Central European collectivist policies; Threat perceptions and the internal limits of EU security and defence policy; Inconsistent change: The Western Powers as enemies of the Weimar Republic; Transnational connections between the Conservative Revolution in Germany and related movements in Europe

Wybrane publikacje: Preußische Armee und polnische Minderheit. Royalistische Streitkräfte im Kontext der Nationalitätenfrage des 19. Jahrhunderts (1815-1914) [Prussian army and Polish minority. Royalist armed forces and the nationality question in the 19th century (1815-1914), PhD dissertation], Marburg 2008; Cold War military elites between transnational normative communities and national narratives: the case of the two Germanys and Poland, in: Ann-Marie Ekengren, Rasmus Mariager and Poul Villaume (eds.), Northern Europe in the Cold War: East-West Interactions of Security, Culture, and Technology, Helsinki 2015, pp. 130-157; Simultaneity of the un-simultaneous: German social revolution and Polish national revolution in the Prussian east 1918/19, in: Klaus Weinhauer, Anthony McElligott and Kirsten Heinsohn (eds.), Germany 1916–23. A Revolution in Context, Bielefeld-New York 2015, pp. 229-250; Not quite “Brothers in arms” – East Germany and People’s Poland between Mutual Dependency and Mutual Distrust, 1975–1990, in: “Trust, but Verify”: The Politics of Uncertainty and the Transformation of the Cold War Order, 1969–1991, ed. by Martin Klimke, Reinhild Kreis and Christian Ostermann, Stanford-Washington D.C. 2016, pp. 167-197.

 

Academia: https://civitas.academia.edu/JensBoysen

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Jens_Boysen2

 

 

dr Magdalena El Ghamari
e-mail: magdalena.elghamari@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Specjalistka ds. terroryzmu, bezpieczeństwa kulturowego, islamu, operacji i technik operacyjnych. Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego Collegium Civitas.
Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z obszarem arabsko-muzułmańskim, fundamentalizmem islamskim, zagrożeniami bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzmem, migracjami, komunikacją międzykulturową i arabistyką. Specjalizuje się także w tematyce operacji reagowania kryzysowego w Iraku i Afganistanie, operacji NATO, teorii działań militarnych.
Wykładowczyni akademicka oraz szkoleniowiec współpracująca z CCOE NATO (Enschede Holandia), Frontex (Warszawa), Europejską Akademią Dyplomacji, Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach, UNESCO, Grupami Interwencyjnymi Straży Więziennej, Strażą Graniczną i policją. Prowadziła zajęcia dla uczestników polskich kontyngentów wojskowych z zakresu środowiska prowadzenia operacji w Kosowie, Afganistanie, Iraku i Libii.
Członkini zespołu redakcyjnego magazynów „Securitologia”, „e-terroryzm” oraz „Security Review”. Profesorka wizytujący podczas Summer University Camp oraz Kosovo International Summer Academy.
Wybrane doświadczenia badawcze: Transformacja systemowa Libii, a kryzys migracyjny (2017, BMN, kierowniczka projektu), Szlaki przemytnicze na Bałkanach w 2016 roku (2016, Uniwersytet w Białymstoku, kierowniczka projektu), Kryzys migracyjny 2015 – Bałkański tygiel bezpieczeństwa. (2015, Uniwersytet w Białymstoku, kierowniczka projektu), Przemiany geopolityczne w Arabii Saudyjskiej- Wizja 2030 (2017-2018, Collegium Civitas, kierowniczka projektu), Migranci. Analiza dyskursu medialnego na temat migrantów w Polsce, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Albanii i Republice Czeskiej (2018-2020, Program Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, badaczka), Badania nad procesami radykalizacji i centrami deradykalizacji w obszarze MENA (2019-2020, Collegium Civitas).
Wybrane publikacje: Cross – Culture Awareness in crisis response operations (2013), Między kulturą a religią, operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie (2015), Cool Jihad (2017), Bezpieczeństwo Kulturowe w Islamskiej Republice Afganistanu (2017), Istota prowadzenia operacji w Islamskiej Republice Afganistanu. Kontekst kulturowy (2017).Academia https://civitas.academia.edu/MagdalenaElGhamari

 

dr Łukasz Jurczyszyn
e-mail: lukasz.jurczyszyn@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Politolog, socjolog, analityk ds. Francji, Programu Trójkąta Weimarskiego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM). Koordynator projektu ds. relacji gospodarczych państw V4 z Francją, projekt we współpracy z MSZ Francji. Ekspertyzy/konsultacje/doradztwo dla: KPRM, MSZ, KPRP, MPiT, MSWiA/KGP, MŚ, Sejm i Senat RP, MKiDN oraz MNiSW.
Koordynator na Polskę i członek Zarządu programu badawczego Komisji Europejskiej H2020 DARE (Dialogue About Radicalisation and Equality), poświęconego polityce bezpieczeństwa UE wobec radykalizacji i terroryzmu. Od 2019 r. ekspert ds. bezpieczeństwa w Centre of Excellence RAN (Radicalisation Awareness Network) przy Komisji Europejskiej. Ekspertyzy/konsultacje/doradztwo dla DG KE ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, ds. Regionów, ds. Badań i Innowacji oraz Parlamentu Europejskiego.
Od 2015 r. dyrektor „CIS” jednego z ośrodków badawczych Collegium Civitas, analizującego, m.in. współczesne ryzyka gospodarcze, społeczne i polityczne. Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (INPISM) Collegium Civitas.
Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW oraz Sciences Po Lille we Francji. Obronił doktorat z wyróżnieniem i z gratulacjami jury w elitarnej École des hautes études en sciences sociales- EHESS/CNRS) w Paryżu. Należy do założonego przez Alaina Touraine’a Centrum Analizy i Interwencji Socjologicznych (CADIS/EHESS) w Paryżu oraz jest członkiem Centrum Badań Wschodnich (CERCEC/EHESS) również w Paryżu.
Wybrane publikacje: Zmagania Francji z polityką deradykalizacyjną (2018), Le mouvement anti-ACTA en Pologne (2016), Transgranicznyi policicieski ekstremizm v epoku globalizacji. Obshaja ugroza dla bezopastnosti Rossijskoi Federacji i Evrosojuza (2015), Respect – Diversity Football Unites” UEFA/FARE Program at EURO 2012 in Poland and Ukraine. Between Pro-diversity Program and Security Policy Towards Far-right Groups (2015).Academia https://civitas.academia.edu/LukaszJurczyszyn

 

dr Krzysztof Kasianiuk
e-mail: krzysztof.kasianiuk@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Politolog, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas.
Specjalista w zakresie metodologii w naukach o polityce. Jego zainteresowania teoretyczne obejmują: złożoność, samoorganizację i emergencję; zainteresowania empiryczne zaś: parlamentaryzm i przywództwo w sferze publicznej. Ukąszony przez cybernetykę i analizę systemową. Twórca gier i ich prowadzący; współpracownik i ekspert publicznych i prywatnych instytucji badawczych. Zawsze chętny do rozmowy i szukania dziury w całym.
Wybrane publikacje: Gra polityczna w parlamencie. Anatomia zjawiska (2015), White Box, Black Box and Self-Organization. A System-to-Environment Approach to Leadership (2016)]ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Kasianiuk
Academia https://civitas.academia.edu/KrzysztofKasianiuk

 

dr Piotr Łaciński
e-mail: piotr.lacinski@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Politolog, podróżnik. Dyrektor Ośrodka Badań nad Ameryką Łacińską i Karaibami (OBALiK CC), adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (INPISM) Collegium Civitas.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na najnowszej historii politycznej i systemach politycznych państw latynoamerykańskich oraz stosunkach międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej. Odbył wiele podróży studyjnych do Ameryki Łacińskiej, przede wszystkim do krajów andyjskich.
Wybrane publikacje: Peru między populizmem a liberalizmem (2006) oraz Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów politycznych państw latynoamerykańskich (2013).

 

dr Agnieszka Nitza-Makowska
e-mail: agnieszka.nitza@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych oraz opiekunka specjalności azjatyckiej w Collegium Civitas. Wykładowczyni w Pakistan Study Centre na University of the Punjab w Lahore w Pakistanie i na Uniwersytecie Trzeciego Wieku UW.
Absolwentka Collegium Civitas (studia II stopnia) oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (studia I stopnia). Stypendystka programu Socrates/Erasmus, w ramach którego studiowała stosunki międzynarodowe na Nottingham Trent University w Nottingham w Wielkiej Brytanii. Jej rozprawa doktorska „Polityczne uwarunkowania demokracji w Indiach i Pakistanie – analiza porównawcza”, obroniona w Instytucie Studiów Politycznych PAN, została napisana na podstawie badań prowadzonych w Indiach i Pakistanie, wśród tamtejszych elit politycznych. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Edukacja globalna w dobie zmian cywilizacyjnych” odbyła miesięczną wizytę studyjną na paryskiej SciencesPo.
Wybrane publikacje: Women in Indian and Pakistani Politics: Reservation Policy and Quotas versus Human Development (2019), Selected Aspects of Pakistan’s Post-2013 Foreign Policy (2017), The role of political parties in building democracy in India and Pakistan. A party-oriented approach towards democratisation processes (2016).Academia https://civitas.academia.edu/AgnieszkaNitza

 

dr Robert Sobiech
e-mail: robert.sobiech@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolog, dyrektor Centrum Polityki Publicznej Collegium Civitas.
Jego zainteresowania naukowe dotyczą polityki, public relations i komunikacji w sektorze publicznym, spraw publicznych i opinii publicznej.
Wykładał w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, gdzie pełnił funkcje szefa współpracy międzynarodowej i doradcy dyrektora.
Autor ponad 40 publikacji i analiz przygotowanych dla administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz organizacji międzynarodowych takich jak OECD, UNDP, UNDCP European Social Dialogue Committee in Central Government Administrations.ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Robert_Sobiech

 

dr Łukasz Tolak
e-mail: lukasz.tolak@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego. Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas. Koordynator Zespołu ds. Badań nad Proliferacją Broni Masowego Rażenia w ramach Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. proliferacji broni masowego rażenia, bezpieczeństwa energetycznego, energetyki jądrowej, terroryzmu, surowców energetycznych i alternatywnych źródeł energii.
Zdobywca drugiej nagrody w konkursie PGE za publikację dotyczącą energetyki jądrowej w kategorii nauk społecznych i humanistycznych
Wybrane publikacje: The Kaliningrad nuclear power plant project and its regional ramifications, Energetyka jądrowa – stan obecny i perspektywy, Problematyka proliferacji broni jądrowej i bezpieczeństwa jądrowego – przełom czy jedynie protokół rozbieżności?.ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Lukasz_Tolak

 

 

 


Kontakt:
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
tel. 22 656 71 92
pokój 1237, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa