„From studies to practice – program stażowy Collegium Civitas”

Udostępnij strone

 „From studies to practice – program stażowy Collegium Civitas”
– projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

  • Jesteś studentem/studentką ostatniego roku Dziennikarstwa i Nowych Mediów (I st.), lub ostatniego roku Socjologii (I albo II st.)?
  • Chcesz ułatwić sobie wejście na rynek pracy?
  • Chcesz poznać specyfikę pracy w firmie związanej z kierunkiem Twoich studiów?
  • Chcesz zdobyć cenne doświadczenie zawodowe?
  • Chcesz podnieść swoje kompetencje zawodowe i społeczne?
  • Chcesz zarobić?

Jeśli tak – APLIKUJ!

Collegium Civitas we współpracy z firmami polskimi i zagranicznymi zaprasza Was na staż!

Podstawowe informacje o stażu:

Staże odbywać się będą w firmach w Polsce (1 lub 3 miesiące, 120 godz./mies.) i zagranicą (1 lub 2 miesiące, 120 godz./mies.).

Stypendium stażowe wynosi: 2 012, 47 zł brutto za każde 120 godzin stażu, zrealizowanego w ciągu kolejnych 30 dni kalendarzowych.

W przypadku staży zagranicznych i części staży krajowych refundujemy koszty dojazdu na staż i powrotu oraz koszty zakwaterowania.

Lista firm, które chcą przyjąć Cię na staż.

Dokumenty:       

 

Aplikację (Formularz aplikacyjny + CV) należy kierować:
Agnieszki Pikuły
e-mail: agnieszka.pikula@civitas.edu.pl