Dział Koordynacji Projektów

Udostępnij strone

Głównym celem działalności Działu Koordynacji Projektów jest wzmocnienie rozwoju uczelni jako nowoczesnej placówki edukacyjnej i naukowo-badawczej.

Zadania Działu Koordynacji Projektów:

  1. Pozyskiwanie finansowania na działania rozwojowe uczelni, zgodnie z aktualną Strategią Rozwoju Collegium Civitas.
  2. Upowszechnianie informacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia związane ze statutową działalnością CC i planowane projekty – naukowe, badawcze, dydaktyczne, edukacyjne, rozwojowe i infrastrukturalne).
  3. Pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych o finansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych (krajowych i zagranicznych, publicznych i prywatnych).
  4. Kontrola i koordynacja projektów realizowanych w CC i finansowanych ze środków zewnętrznych.
  5. Animowanie działalności aplikacyjnej i inicjowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
  6. Współpraca z innymi podmiotami realizującymi podobne zadania w zakresie pozyskiwania środków i realizacji projektów.

 

Zespół Działu Koordynacji Projektów:

Prorektor ds. rozwoju strategicznego Collegium Civitas
prof. Małgorzata Baran
e-mail: malgorzata.baran@civitas.edu.pl

Edyta Kostrzewa – Kierownik Działu
e-mail: edyta.kostrzewa@civitas.edu.pl

Marta Bałękowska – Koordynator projektów
e-mail: marta.balekowska@civitas.edu.pl

Marta Maśka – Koordynator projektów
e-mail: marta.maska@civitas.edu.pl

Anna Olszewska – koordynator projektów
e-mail: anna.olszewska@civitas.edu.pl

Agata Olszewska – Specjalista ds. edukacji online
e-mail: agata.olszewska@civitas.edu.pl

Specjalista ds. rozliczeń:
Joanna Kowalczyk
e-mail: joanna.kowalczyk@civitas.edu.pl


Kontakt

UWAGA: Do 25 marca kontakt wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową!
 

tel. 22 656 71 36
tel. 22 656 71 34

e-mail: projekty@civitas.edu.pl

Godziny pracy Działu: poniedziałek-piątek 9:00-17:00
 

Dział Koordynacji Projektów CC
PKiN, p. X, pok. 1024
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa