Dział Koordynacji Projektów

Udostępnij strone

Głównym celem działalności Działu Koordynacji Projektów jest wzmocnienie rozwoju uczelni jako nowoczesnej placówki edukacyjnej i naukowo-badawczej.

Zadania Działu Koordynacji Projektów:

  1. Pozyskiwanie finansowania na działania rozwojowe uczelni, zgodnie z aktualną Strategią Rozwoju Collegium Civitas.
  2. Upowszechnianie informacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia związane ze statutową działalnością CC i planowane projekty – naukowe, badawcze, dydaktyczne, edukacyjne, rozwojowe i infrastrukturalne).
  3. Pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych o finansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych (krajowych i zagranicznych, publicznych i prywatnych).
  4. Kontrola i koordynacja projektów realizowanych w CC i finansowanych ze środków zewnętrznych.
  5. Animowanie działalności aplikacyjnej i inicjowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
  6. Współpraca z innymi podmiotami realizującymi podobne zadania w zakresie pozyskiwania środków i realizacji projektów.

 

Zespół Działu Koordynacji Projektów:

Prorektor ds. rozwoju strategicznego Collegium Civitas
dr Małgorzata Baran
e-mail: malgorzata.baran@civitas.edu.pl

Edyta Kostrzewa – Kierownik Działu
e-mail: edyta.kostrzewa@civitas.edu.pl

Magdalena Omen – Koordynator projektów edukacyjnych
e-mail: magdalena.omen@civitas.edu.pl

Małgorzata Trybuszewska – Specjalista ds. projektów rozwojowych
e-mail: malgorzata.trybuszewska@civitas.edu.pl

Viktoriia Zozulia – Młodszy Specjalista ds. realizacji projektów
e-mail: viktoriia.zozulia@civitas.edu.pl

Specjalista ds. rozliczeń:
Joanna Kowalczyk
e-mail: joanna.kowalczyk@civitas.edu.pl


Kontakt

Dział Koordynacji Projektów CC
PKiN, p. XI, pok. 1149
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel. 22 656 71 36, e-mail: projekty@civitas.edu.pl