Conflicts and Human Rights Centre

Udostępnij strone

Conflicts and Human Rights Centre (powołane w czerwcu 2014 roku) ma na celu podejmowanie międzynarodowej współpracy z podobnymi ośrodkami, w szczególności z Brandeis University USA: Heller School for Social Policy and Management, Coexistence and Conflict Program. Przedmiotem wspólnych badań mają być konflikty w Europie Środkowowschodniej współcześnie i w przyszłości.

Dyrektorem Centrum jest dr Maciej Kozłowski, były ambasador RP w Izraelu.