Centrum Praktyki Politycznej Bronisława Komorowskiego w Collegium Civitas

Udostępnij strone

Bronisław KomorowskiZgodnie z Uchwałą Senatu Collegium Civitas nr 267 z dnia 24 września 2015 roku podpisaną przez Przewodniczącego Senatu Collegium Civitas prof. dra hab. Stanisława Mocka na podstawie § 16 pkt. 11, w związku z § 25 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 9 Statutu Collegium Civitas, Senat Collegium Civitas pozytywnie zaopiniował wniosek Rektora w sprawie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Uczelni – Centrum Praktyki Politycznej Bronisława Komorowskiego w Collegium Civitas.

Z dniem 1 października rozpoczęło działalność Centrum Praktyki Politycznej Bronisława Komorowskiego w Collegium Civitas, któremu Rektor prof. Stanisław Mocek wręczył powołanie na Dyrektora Centrum. Idea tej instytucji wynika z konstatacji, że w ciągu ponad 25 lat wolności i suwerenności Polski, w nikłym stopniu wykorzystywano w naszym kraju wiedzę i doświadczenie osób, pełniących najważniejsze funkcje w państwie: prezydentów, premierów, ministrów, parlamentarzystów. Centrum Praktyki Politycznej Bronisława Komorowskiego w Collegium Civitas ma być pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce, dzięki skorzystaniu z doświadczenia Prezydenta Komorowskiego w sferze polityki wewnętrznej i zagranicznej, ale także z doświadczeń innych przedstawicieli życia politycznego z Polski i z zagranicy w celu upowszechniania wiedzy o mechanizmach działania demokracji wśród studentów i kadry naukowo-dydaktycznej Collegium Civitas.

Polityka w działaniu pokazana przez Prezydenta Komorowskiego i zapraszanych przez niego gości ukaże studentom swoje inne, bardziej interesujące oblicze, aniżeli to, które pokazują tradycyjne i nowe media. Warto też podkreślić, że teoria polityki wsparta wiedzą praktyczną to jedno z założeń tkwiących u podstaw powstania Collegium Civitas. Zespolenie misji akademickiej i obywatelskiej naszej uczelni z unikatową wiedzą prezydenta Bronisława Komorowskiego, zdobytą przede wszystkim w ciągu ostatnich pięciu lat, ale też przez cały okres jego aktywności w sferze publicznej, może odegrać znaczącą role w procesie demokratycznej edukacji młodego pokolenia.

Pan Bronisław Komorowski będzie prowadził zajęcia ze studentami głównie na kierunku Dziennikarstwo i Nowe Media oraz dla wybranych pozostałych kierunków w Collegium Civitas.

Wykłady będą skupiać się na tematyce związanej z kluczowy​mi​ wydarze​niami​ w Polsce, regionie i na świecie​, zarówno w perspektywie bieżącej jak i historycznej. Przyjęta formuła zakłada udział w zajęciach osób posiadających praktyczne doświadczenie w pełnieniu funkcji publicznych i dzielenie się tymi doświadczeniami ze studentami. Byłaby to, zatem formuła gości zapraszanych w związku z omawianym tematem. W naszym przekonaniu dziś edukacja na światowym poziomie oznacza m.in. umożliwienie naszym studentom bezpośredniego kontaktu z osobami, które rzeczywiście uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach gospodarczych i politycznych. Podczas zajęć w Collegium Civitas nasi studenci będą mogli zadać pytania czynnym politykom lub takim, którzy niedawno jeszcze pełnili najważniejsze funkcje w państwie.