Centrum Gospodarek Azjatyckich

Udostępnij strone

Rola Centrum:

Niemniej jednak, aby efektywnie wykorzystywać gospodarczy potencjał państw azjatyckich konieczna jest szczegółowa wiedza na temat rozwoju i perspektyw zmian w jego dynamice, środowiska gospodarczego, struktury gospodarek narodowych, meandrów współpracy gospodarczej, głównych aktorów biznesowych, oraz procesów politycznych i społecznych zachodzących na kontynencie.

Główną rolą Centrum jest szerzenie wiedzy nt. gospodarek azjatyckich i możliwości współpracy z regionem i rozwijanie jednocześnie tematyki azjatyckiej, jako integralnego elementu studiów na Collegium Civitas. Centrum będzie się zajmowało:

 • Interdyscyplinarnymi badaniami naukowymi nad gospodarkami azjatyckimi i współpracą międzynarodową;
 • Prowadzeniem dydaktyki w tematyce azjatyckiej;
 • Przedsięwzięciami promującymi wiedzę nt. Azji i pokazującymi Collegium Civitas jako wiodącą instytucję w zakresie gospodarek azjatyckich.

 

Badania naukowe

Centrum jest interdyscyplinarnym ośrodkiem badawczym. Do głównych obszarów badań należą:

 • Trajektorie rozwojowe i transformacyjne państw azjatyckich oraz perspektywy ich zmian;
 • Potencjał ekonomiczny i specyfika gospodarek azjatyckich, poszczególnych regionów oraz całego kontynentu;
 • Ekonomiczne i polityczne procesy regionalne, w tym zmiany w regionalnej geopolityce;
 • Roli i pozycji Azji w gospodarce światowej;
 • Gospodarcza i polityczna współpraca międzynarodowa i multilateralna państw Azji, w szczególności z Europą Środkowo-Wschodnią.

 

Dydaktyka

Rozumiejąc znaczenie Azji w światowej gospodarce oraz wynikający z tego potencjał długookresowej współpracy ekonomicznej, polskie uczelnie rozwijają azjatyckie kierunki studiów. Niemniej jednak dotychczasowe wysiłki w tym zakresie pozostawiają wyraźną niszę na rynku, w kontekście przygotowywania przyszłych kadr do pracy w Azji i/lub przy gospodarczych projektach powiązanych z kontynentem azjatyckim. Dlatego też Centre for Asian Economies przygotowuje studia podyplomowe i magisterskie, a docelowo także licencjackie, w języku polskim i angielskim, skupiające się na gospodarkach azjatyckich, prowadzaniu działalności gospodarczej tamże, oraz współpracy gospodarczej pomiędzy Europą a Azją.

 

Inne formy działalności:

 • Organizacja cyklicznych seminariów nt. gospodarek azjatyckich;
 • Regularne publikowanie wyników badań naukowych;
 • Uczestnictwo w projektach i konferencjach międzynarodowych;
 • Uzyskiwanie grantów na badania naukowe