Centrum Coachingu Collegium Civitas

Udostępnij strone

W Collegium Civitas powstało Centrum Coachingu

W Collegium Civitas powstało Centrum Coachingu, które ma za zadanie dbać o standardy w kształceniu przyszłych coachów oraz wspierać ich w stałym podnoszeniu kwalifikacji. Główne zadania CCCC:

  • Centrum gwarantuje spójność nauczania na wszystkich kierunkach studiów podyplomowych związanych z coachingiem.
  • Centrum oferuje cykliczne spotkania oraz warsztaty uzupełniające program studiów
  •  Centrum wspiera absolwentów w podnoszeniu jakości pracy poprzez program mentoringu i dodatkowych superwizji
  • Centrum tworzy przestrzeń wymiany doświadczeń coachów w ramach Clubu Coacha Collegium Civitas
  • Centrum ma na celu propagowanie coachingu poprzez organizowanie konferencji naukowych

Stworzenie wiarygodnego i opiniotwórczego Centrum rozpoznawanego w środowisku coachów to główny cel utworzenia jednostki. Realizowany jest również poprzez działanie na rzecz budowania pozytywnego wizerunku zawodu coacha.

Centrum Coachingu Collegium Civitas tworzą: Iwona Kubiak (dyrektor) i Kaja Kozłowska – współtwórczynie Life Coachingu, Trenera Coacha oraz Coachingu Kariery, założycielki Centrum Life Coaching Polska oraz Agata Podczaska i Joanna Bylinka z Happy More (Coaching Zdrowia) i Dorota Jużak (Coaching Menedżerski).
W ramach Centrum zapraszamy na otwarte spotkania/wykłady FORUM INSPIRACJI – miejsce do wymiany myśli, poznawania inspirujących metod i różnorodnych założeń dotyczących coachingu. Spotkania są skierowane nie tylko do coachów, ale także do wszystkich osób zainteresowanych własnym rozwojem.

Kontakt:
Iwona Kubiak
iwona.kubiak@collegium.edu.pl

 

W Collegium Civitas działa także Studenckie Koło Coachingowewięcej informacji o Kole Coachingowym.