Zostań ekspertem ds. Europy Środkowej i Wschodniej!

Udostępnij strone

11.09.2017

Aplikuj na studia Central and Eastern European Studies (International Relations) w ramach Międzynarodowych Programów Kształcenia i zaoszczędź nawet do 1800 PLN.

W Collegium Civitas trwa rekrutacja na studia dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. „Autorski program unikalnej na polskim rynku specjalności Central and Eastern European Studies (International Relations) został opracowany przez zespół ekspertów ds. stosunków międzynarodowych specjalizujących się w tematyce zmian zachodzących w Europie Środkowo-Wschodniej. Lista przedmiotów specjalnościowych została dobrana tak, by zapoznać uczestników z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania regionu Europy Środkowo-Wschodniej, możliwościami stymulowania procesów w nim zachodzących, uwarunkowaniami geopolitycznymi, czy dynamiką rozwoju społeczno-gospodarczego. Dzięki dotacji ze środków unijnych możliwe było zachowanie konkurencyjnych cen czesnego, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu merytorycznego studiów” – mówi dr Małgorzata Baran, ekspert ds. zarządzania strategicznego w Collegium Civitas.

Na studia mogą aplikować zarówno osoby chcące pogłębić swoją wiedzę, jak i wszyscy, którzy dopiero rozpoczynają proces poznawania możliwości rozwoju charakterystycznych dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych wykładowców z wiodących uczelni zagranicznych oraz ekspertów pracujących w instytucjach o charakterze międzynarodowym. Studenci mają zagwarantowany udział w Szkole Letniej, której program jest ściśle powiązany z tematem specjalności i daje jeszcze większe możliwości obcowania z praktyką, wymiany wiedzy i doświadczeń ze studentami z całego świata.

Absolwenci Central and Eastern European Studies (International Relations) zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji działań o charakterze biznesowym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym. W przyszłości będą mogli pracować m. in. w regionalnych, lokalnych czy krajowych organizacjach rządowych, dyplomacji, organizacjach międzynarodowych, firmach consultingowych, NGO’sach, instytucjach kulturalnych i społecznych, instytucjach usług publicznych, czy środowiskach akademickich.

W ramach Międzynarodowych Programów Kształcenia Collegium Civitas proponuje również dwie atrakcyjne specjalności: Criminal Justice (Criminology) oraz User Experience Design.

Dlaczego warto wybrać studia w ramach Międzynarodowych Programów Kształcenia?

 • Konkurencyjne czesne w porównaniu ze studiami w standardowej ofercie
  nawet do 30%* tańsze, studia są współfinansowane ze środków UE
 • Stypendium dofinansowujące koszty utrzymania, nawet 660 PLN miesięcznie w okresie nauki dla studentów spoza Polski**
 • Międzynarodowy charakter studiów: zajęcia w formie webinariów, konsultacji i wykładów otwartych poprowadzą zagraniczni wykładowcy
 • Studenci angażujący się w działania na rzecz otoczenia mogą korzystać ze stypendiów socjalnych oraz naukowych
 • Rozbudowany program adaptacyjnydla studentów spoza Warszawy oraz cudzoziemców (nauka języka polskiego, zajęcia kulturalne, wycieczki)
 • Szkoły Letnie – integracja i przygotowanie do pracy w grupie przez okres studiów oraz merytoryczne wprowadzenie w obszar studiów
 • Nabywanie doświadczenia zawodowego w trakcie nauki
 • Seminaria z pracodawcami – dedykowane głównie cudzoziemcom
 • Nieodpłatne szkolenia i doradztwo zawodowe realizowane przez Centrum Karier CC
 • Nieodpłatne seminaria informacyjne dla cudzoziemców z zakresu praw i obowiązków cudzoziemców podczas pobytu w Polsce

*w zależności od wybranej specjalności/kierunku

** stypendium dla studentów cudzoziemców wypłacane jest w okresie pobierania nauki z wyłączeniem okresu przerwy wakacyjnej