Znamy wyniki I etapu WTEM – konkurs o indeks CC

Udostępnij strone

29.01.2016

Fundacja Nowoczesna Polska ogłosiła wyniki I etapu III edycji Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej. Uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych od początku listopada do 20 grudnia 2015 roku realizowali projekty związane z tematem przewodnim konkursu – bezpieczeństwem i prywatnością w sieci. Nagrodą główną jest indeks Collegium Civitas.

W ramach I etapu konkursu uczestnicy i uczestniczki pod opieką wybranego nauczyciela, bibliotekarza lub animatora kultury pracowali w grupach złożonych z 3 – 5 osób nad realizacją jednego z trzech wybranych przez siebie projektów:

  1. badawczego – zadaniem była diagnoza stanu wiedzy i umiejętności osób z otoczenia na temat bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  2. promocyjnego – w którym głównym zadaniem było zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii nakłaniającej do dbałości o bezpieczeństwo i prywatność w sieci,
  3. porównawczego – polegającego na zestawieniu dostępnych usług internetowych w różnych kategoriach oraz porównaniu ich pod względem możliwości sprawowania nad nimi kontroli.

Na dokumentację z realizacji projektu składały się: karta informacyjna oraz ewaluacyjna, raport lub prezentacja dotycząca efektów projektu (w przypadku projektów 1 i 3), a przy wyborze tematu 2 – strategia kampanii, jej opis i stworzone produkty.

W określonym harmonogramem terminie spłynęło do Fundacji Nowoczesna Polska ponad 100 zrealizowanych projektów. Najchętniej wybieranym tematem była realizacja kampanii promocyjnej. Działania na rzecz popularyzowania bezpiecznych zachowań w sieci prowadziło aż 49 zespołów. W jaki sposób to robili? Kręcili i publikowali filmy, organizowali prelekcje, inscenizacje, konkursy, tworzyli strony internetowe, plakaty, ulotki… Czasami wpadali na niesamowite pomysły.

Wiele zespołów zdecydowało się na wybór projektu badawczego, w ramach którego pytali osoby ze swojego otoczenia o ich zachowania w internecie i świadomość zagrożeń związanych z korzystaniem z nowych technologii. Niektórzy nie ograniczali się do przeprowadzenia ankiet w szkole, ale również pogłębiali wiedzę zadając dodatkowe pytania w formie wywiadu.

Temat trzeci, porównawczy, związany był najsilniej z kwestiami technicznymi, ponieważ dotyczył narzędzi internetowych, oprogramowania oraz wymagał poszperania w sieci i wyszukania alternatyw dla popularnych i powszechnie dostępnych usług internetowych, m. in. wyszukiwarek, portali społecznościowych, edytorów dokumentów. Tym temat zainteresowało się 18 zespołów.

Prace oceniane były przez Kapitułę Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej oraz dydaktyków będących specjalistami z zakresu edukacji medialnej: dr Annę Mierzecką (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW), dr Małgorzatę Bazan (IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie), Michała Woźniak (Organized Crime and Corruption Reporting Project) oraz Barbarę Krywoszejew (Fundacja Nowoczesna Polska).

Za realizację każdego z tematów można było otrzymać maksymalnie 100 punktów. Aby awansować do II etapu, należało uzyskać minimum 55 punktów. Udało się to 29 zespołom, czyli 124 osobom. To właśnie one mają coraz większe szanse na zdobycie głównej nagrody – indeksu Collegium Civitas – oraz nagród rzeczowych. Serdecznie gratulujemy! Mamy nadzieję, że realizacja zadania sprawiła uczestnikom i uczestniczkom oraz wspierającym ich pedagogom dużo radości i satysfakcji.

Główną nagrodą w III edycji WTEM jest indeks na dowolny kierunek stacjonarnych studiów licencjackich prowadzonych przez Collegium Civitas oraz zwolnienie z opłat czesnego przez okres jednego roku. W przypadku, gdy laureat pierwszego miejsca będzie osobą spoza Warszawy, Collegium zapewnia również miejsce w domu studenckim i zwolnienie z opłat za mieszkanie w nim przez okres jednego roku.

Zapraszamy wszystkich na kierunek Dziennikarstwo i Nowe Media prowadzony przez Katedrę Dziennikarstwa Collegium Civitas, której kierownikiem jest red. Jacek Żakowski. Zajęcia prowadzą m. in. dr Michał Komar, autor m. in. wywiadów-rzek z Władysławem Bartoszewskim, red. Michał Broniatowski, redaktor naczelny „Forbes”, red. Konrad Piasecki, laureat nagrody Dziennikarz Roku 2015 (warsztat radiowy), red. dr Jarosław Gugała, szef programu „Wydarzenia” w Polsacie, red. Wojciech Orliński publicysta w „Gazecie Wyborczej” oraz wielu innych.

Osoby zakwalifikowane przystąpią w lutym do testu on-line, który rozwiążą już indywidualnie za pośrednictwem swoich komputerów. Więcej informacji już wkrótce.

Informujemy, że nazwa placówki, z której zgłoszono największą liczbę uczniów, a która otrzyma aparat fotograficzny, zostanie podana podczas finału Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej.

Partnerem strategicznym Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej oraz sponsorem nagrody głównej jest nasza uczelnia – Collegium Civitas.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

pl

Collegium Civitas - WTEM-plakat