ZNAMY WYNIKI I ETAPU OLIMPIADY CYFROWEJ!

Udostępnij strone

07.12.2016

15 listopada 2016 r. odbyły się zawody I stopnia I edycji Olimpiady Cyfrowej. 1725 Uczestników i Uczestniczek rozwiązało test on-line, składający się z 30 pytań. Wszyscy uczestnicy walczą o nagrodę główną: indeks Collegium Civitas i zwolnienie z rocznego czesnego oraz nagrody rzeczowe.

Wszystkie testy (pytania wraz z poprawnymi odpowiedziami) rozwiązane w ramach zawodów I stopnia I edycji Olimpiady Cyfrowej zostały ocenione, a nazwiska osób, które awansowały do II etapu, są już znane: lista zakwalifikowanych osób w kolejności alfabetycznej.

Łączna liczba punktów do zdobycia wyniosła 42,5 pkt. Aby otrzymać możliwość udziału w zawodach II stopnia należało uzyskać min. 34 pkt. Udało się to 383 osobom, którym serdecznie gratulujemy!

Temat projektu do realizacji w zawodach II stopnia oraz dodatkowe wytyczne zostaną podane do wiadomości zakwalifikowanych Uczestników i Uczestniczek w wiadomościach mailowych i na stronie Olimpiady Cyfrowej dn. 2 stycznia 2017 r.

Collegium Civitas jest Głównym Partnerem merytorycznym.

Organizatorem Olimpiady Cyfrowej jest Fundacja Nowoczesna Polska.

plakat_olimpiada_cc

Patroni honorowi: Ministerstwo Cyfryzacji, Polski Komitet ds. UNESCO, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, Koalicja Edukacji Medialnej i Cyfrowej

Główny Partner merytoryczny: Collegium Civitas

Partnerzy: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Evens, Fundacja Orange, Fundacja Panoptykon, Fundacja Piąte Medium, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Patron medialny: Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, IT Szkoła

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.