Szerokie perspektywy rozwoju zawodowego – praktyki Erasmus+

Udostępnij strone

10.05.2018
Z przyjemnością informujemy, że Biuro Międzynarodowe rozpoczęło nabór do programu stypendialnego Erasmus+ skierowanego do studentów, którzy wkrótce kończą studia w Collegium Civitas. (BA 6 semestr / mgr 4 semestr – rok akademicki 2014/2015).

Najważniejsze informacje

 • kandydat musi mieć status studenta w momencie składania wniosku (student zachowuje status do momentu obrony) / praktyka odbywa się po obronie
 • minimalny okres trwania praktyk: 2 miesiące
 • maksymalny okres trwania praktyk: zgodnie z programem E+ maksymalny okres wszystkich mobilności w ramach E+ (studia i praktyki) na każdym poziomie studiów (studia I, II i III stopnia) to 12 miesięcy, jednak z uwagi na posiadane przez Collegium Civitas środki finansowe maksymalny okres praktyk to 3 miesiące (o ile nie zostanie przekroczony kapitał mobilności)
 • praktyki muszą być zrealizowane w jednym z krajów członkowskich UE (organizacje pozarządowe, studenckie, międzynarodowe firmy, uczelnie)
 • praktyki nie mogą być realizowane w instytucjach unijnych (np. parlament EU) i w placówkach dyplomatycznych RP za granicą
 • student samodzielnie szuka miejsca praktyk
 • student otrzymuje miesięczne dofinansowanie z programu E+Termin składania aplikacji na praktyki zagraniczne: 30 maja 2018 r. (termin może zostać przedłużony w przypadku nie wyczerpania środków finansowych)

 
Wymagane dokumenty

 • formularz aplikacyjny / dostępny na wu.civitas.edu.pl
 • cv – Europass – zobacz jak wypełnić  Europass – CV
 • list motywacyjny (nie dłuższy niż jedna strona)
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego
 • acceptance letter z instytucji, w której odbędzie się praktyka / wzór dostępny na wu.civitas.edu.pl
 • training agreement / dostępny na wu.civitas.edu.pl
 • opcjonalnie dokumenty potwierdzające działalność na rzecz CC
 • kopia legitymacji studenckiej

 

Aplikacje należy złożyć osobiście w BWiPM w pokoju 1108

wu.civitas.edu.pl – informacje ogólne – współpraca zagraniczna

 Więcej informacji o programie Erasmus+ TUTAJ  oraz  TUTAJ 

Kontakt:
Anita Potrząsaj
tel. 22 656 71 60
email: anita.potrzasaj@civitas.edu.pl

Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa