Zakończenie cyklu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa

Udostępnij strone

11.12.2017

W poniedziałek 11 grudnia 2017 r. w auli A Collegium Civitas miało miejsce szkolenie w zakresie postępowania z przesyłką potencjalnie niebezpieczną dla personelu stołecznych urzędów, które wieńczyło cykl rozpoczęty 6 listopada 2017 r. Zajęcia prowadzili st. kpt. Paweł Szymanek, zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 delegowany przez Komendanta Miejskiego PSP oraz Grzegorz Cieślak, ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.

W czasie całego cyklu przeszło 250 urzędników wszystkich stołecznych komórek administracji samorządowej mogło poznać ekspercką ocenę stanu zagrożeń terrorystycznych, formy ataku terrorystycznego oraz charakterystykę wykorzystania przesyłki do celowego działania na szkodę urzędu, a także skutki oddziaływania tego typu zagrożenia i sposób prowadzenia interwencji przez uprawnione służby. Nie małą rolę grały również sposoby uodpornienia komórek urzędów we własnym zakresie.

W zajęciach wykorzystywane były materiały multimedialne, elementy pokazu rzeczywistego oraz symulacji. Cały cykl zajęć cieszył się dużym uznaniem i popularnością. Jego zakończenie zaszczycili swoją obecnością:

  • Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawa;
  • Marcin Wojdat, sekretarz m.st. Warszawa;
  • bryg. mgr inż. Leszek Smuniewski, Komendant Miejski PSP;
  • prof. dr hab. Stanisław Mocek, rektor Collegium Civitas.

Zarówno inspirująca szkolenie Dyrektor BBiZK, jak i Rektor naszej uczelni oraz Komendant Miejski PSP podkreślali znaczenie tej inicjatywy oraz profesjonalny charakter jej realizacji.