Wyniki konkursu zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Udostępnij strone

09.10.2015

W dniu 28 września 2015 r. odbyło się posiedzenie Jury XIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęły łącznie 42 prace konkursowe, w tym: 3 prace habilitacyjne, 10 prac doktorskich, 28 prac magisterskich oraz 1 praca licencjacka.

Jury obradowało w składzie:
– prof. Jan Błeszyński – Uniwersytet Warszawski (Przewodniczący)
– dr Małgorzata Modrzejewska – Uniwersytet Warszawski
– prof. Ewa Nowińska – Uniwersytet Jagielloński
– prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska – Uniwersytet Warszawski
– prof. Helena Żakowska-Henzler – Polska Akademia Nauk
– dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP

Członkowie Jury dokonali oceny zgłoszonych prac konkursowych i podjęli decyzję o przyznaniu nagród ufundowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Gospodarki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Federację Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Konfederację Lewiatan, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, PATPOL Kancelarię Patentową Sp. z o.o., POLSERVICE Kancelarię Rzeczników Patentowych Sp. z o.o., Polską Izbę Rzeczników Patentowych, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Związek Banków Polskich.

Członkowie Jury nie brali udziału w głosowaniu w przypadku prac napisanych pod ich kierunkiem.

Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kategorii praca magisterska otrzymała Pani Ksenia Majewska z Collegium Civitas za pracę magisterską pod tytułem „Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w budowaniu i umacnianiu marki narodowej”, napisana pod kierunkiem dra Sławomira Klimkiewicza.

 

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i zachęcamy wszystkich studentów Collegium Civitas do brania udziału w kolejnych edycjach konkursu!

Więcej informacji