Wykładowcy Collegium Civitas weszli w skład Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Udostępnij strone

25.04.2016

W dniu 18 kwietnia wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przedstawił skład nowej Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, który od 2010 r. wspiera polskich uczonych, od tego roku będzie działał w zmienionej formule.

Zgodnie z zapowiedziami ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, w nowej formule NPRH znalazły się dwa moduły: Dziedzictwo narodowe oraz Uniwersalia. Oprócz modułów, minister będzie mógł również przeprowadzić konkurs na projekty zamawiane – związane np. z prowadzoną polityką naukową.

W skład Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki weszli m. in.  prof. Marek Cichocki, który jest germanistą, filozofem i politologiem. Wykłada w Collegium Civitas. Specjalizuje się w tematyce niemieckiej, integracji europejskiej i historii idei politycznych oraz prof. Joanna Sosnowska, która jest historykiem sztuki. Zajmuje się polską sztuką XIX, XX i XXI wieku, krytyką artystyczną i metodologią historii sztuki. Zorganizowała i kierowała studiami podyplomowymi „Historia sztuki. Perspektywa społeczna i polityczna” w Collegium Civitas.

NPRH_11.jpg.640x480_q85

Informacja oraz zdjęcie ze strony nauka.gov.pl

 

Marek A. Cichocki, politolog, socjolog, filozof, dr hab., specjalista od stosunków polsko-niemieckich oraz integracji europejskiej. Profesor w Collegium Civitas. W latach 1998-2015 wykładowca UW. Autor książek i publikacji dotyczących stosunków międzynarodowych, historii myśli politycznej, historii Europy. Redaktor naczelny pisma „Nowa Europa. Przegląd Natoliński” oraz współtwórca rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna”. W 2007 roku polski negocjator Traktatu Lizbońskiego UE.

Joanna M. Sosnowska, historyk sztuki, dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Zajmuje się polską sztuką XIX, XX i XXI wieku, krytyką artystyczną i metodologią historii sztuki. Wykładała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytecie Gdańskim. Wydała: Materiały do dziejów Instytutu Propagandy Sztuki (1930-1939) (IS PAN, Warszawa 1992), Polacy na Biennale Sztuki w Wenecji 1895-1999 (Warszawa 1999), Poza kanonem. Sztuka polskich artystek 1880-1939 (Warszawa 2003) oraz Ukryte w obrazach (IS PAN Warszawa 2012). Redagowała: Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Materiały z sesji (Warszawa 1993), Wystawa paryska 1925 roku. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 16-17 listopada 2005 roku (Warszawa 2007), Wystawa paryska 1937. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa,22-23 października 2007 (Warszawa 2009), Wystawa nowojorska 1939. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 23-24 listopada 2009 roku  (Warszawa 2012). Autorka szeregu artykułów zamieszczonych w pracach zbiorowych. Publikowała m. in. w „Biuletynie Historii sztuki”, Roczniku Historii Sztuki”, „Twórczości”, „Kresach”, “Kontekstach” “Roczniku Historii Sztuki”.