Wybory podczas posiedzenia Senatu Collegium Civitas

Udostępnij strone

08.06.2015

W dniu 29 maja br. odbyło się posiedzenie Senatu Collegium Civitas, na którym dokonano wyboru Rektora – Rektorem na kadencję 2015-2018 został ponownie Prof. dr hab. Stanisław Mocek.

Funkcję Prezydenta Collegium Civitas niezmiennie pełni Prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz.

 

Na nową kadencję powołano Prorektorów:

Dr Paulinę Codogni na stanowisko Prorektora ds. współpracy zagranicznej;

Dr Annę Siwek na stanowisko Prorektora ds. studenckich;

Dr Katarzynę Iwińską na stanowisko Prorektora ds. badań naukowych;

Dr Małgorzatę Baran na stanowisko Prorektora ds. rozwoju strategicznego;

Dra Kamila Zubelewicza na stanowisko Prorektora ds. dydaktycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!