Współpraca z Kyungpook National University

Udostępnij strone

30.10.2018

Collegium Civitas podpisało porozumienie o współpracy i wymianie studentów z Kyungpook National University w Korei Południowej.

Program będzie realizowany od następnego semestru. Uczestnicy nie zapłacą czesnego na rzecz instytucji przyjmującej, ale będą zobowiązani do pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz ewentualnej opieki medycznej. Maksymalny czas pobytu w uczelni partnerskiej wynosi jeden rok.

Collegium Civitas i Kyungpook National University będą także współpracować w zakresie wydawania publikacji naukowych, tworzenia programów edukacyjnych i realizacji badań.

Kyungpook National University w Daegu (stolicy prowincji Gyeongbuk) został założony w 1946 r. Jest jednym z najlepszych uniwersytetów w Korei, wysoko klasyfikowanym w umiędzynarodowieniu i liczącym ponad 38 tys. studentów.