Współpraca Collegium Civitas i IAB Polska

Udostępnij strone

19.04.2019

18 kwietnia 2019 r. w siedzibie Collegium Civitas podpisano umowę o współpracy pomiędzy uczelnią a Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Umowę w imieniu Collegium Civitas podpisali: rektor Collegium Civitas prof. Stanisław Mocek, prorektor ds. rozwoju strategicznego prof. Małgorzata Baran oraz kanclerz Magdalena Wypych, a z ramienia IAB Polska prezes zarządu Włodzimierz Szmidt oraz członek zarządu Robert Wielgo.

W tym roku Collegium Civitas rozpoczyna rekrutację na pierwszą edycję studiów realizowanych w nowatorskiej formule tzw. studiów dualnych.

Program nowej specjalności Marketing internetowy i e-commerce na kierunku Zarządzanie powstaje w ścisłej współpracy ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Współpraca obejmuje zarówno konsultacje merytoryczne, jak i zapewnienie odpowiedniej jakości zajęć praktycznych i staży w firmach z sektora branży internetowej. Połączenie najlepszych standardów kształcenia akademickiego z doświadczeniem i potrzebami pracodawców daje gwarancję, że absolwenci specjalizacji Marketing internetowy i e-commerce będą przygotowani do pracy w wielu sektorach Przemysłu 4.0.

Studia są współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach konkursu NCBR.