WOLONTARIUSZE I WIĘŹNIOWIE – RAZEM PRZECIWKO UPRZEDZENIOM 

Udostępnij strone

25.05.2016

Od października 2015 r. Collegium Civitas realizuje innowacyjny projekt edukacyjny „E.U.R.O.P.E – European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Education” w ramach działania 2.3 „Projekty Społeczeństwa Obywatelskiego” programu „Europa dla Obywateli”. Ten międzynarodowy projekt prowadzony jest przy współpracy z Fundacją Sławek z Warszawy, organizacją pozarządową AMAKA z Aten i Valto-sav Alapitvany z Budapesztu.

W ramach projektu zrealizowano 3 szkolenia dla wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych w Warszawie (7-10 kwietnia), Atenach (18-21 kwietnia) i Budapeszcie (7-10 maja) dla ponad 80 uczestników. Szkolenia stanowią część projektu realizowanego pod auspicjami Komisji Europejskiej poprzez współpracę z personelem więziennym, organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami w celu krzewienia wartości europejskich i obywatelskich wśród więźniów i młodzieży ze środowisk zagrożonych przestępczością i marginalizacją.

1Od kwietnia do maja w ramach projektu przeprowadzono cykl prezentacji antyrasistowskich oraz warsztatów na temat przeciwdziałania dyskryminacji, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Wśród omawianych  tematów pojawiły się wątki związane z różnorodnością kulturową oraz rolą sportu w procesie integracji ponad podziałami. W warszawskim seminarium jako gość Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ wziął udział Jeremy Jones, przywódca społeczności żydowskiej w Australii, który poruszył kwestie wielokulturowości i uchodźców, a także opowiedział o integracji międzykulturowej na przykładzie drużyny rugby.

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem tej części szkolenia prowadzony jest przez prof. dr hab. Rafała Pankowskiego  z Collegium Civitas. Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ reprezentowali Stanisław Czerczak, Anna Tatar i Maria Thun-Janowska.

2Seminaria podczas szkoleń w Warszawie i Atenach przeprowadził prof. dr. hab. Paweł Dobrowolski z Collegium Civitas oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”, Maciej Sopyło i Zuzanna Piechowicz. W ramach projektu E.U.R.O.P.E. planowane są następne szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i Służby Więziennej w Warszawie, Atenach i Budapeszcie oraz publikacje materiałów edukacyjnych.

Projekt „E.U.R.O.P.E.” został objęty Honorowym Patronatem RPO przez Rzecznika Praw Obywatelskich Pana dr Adam Bodnara, który wyraził  uznanie dla dorobku Collegium Civitas a także poparł projekt, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu. 

3