Wizyta studyjna delegacji policjantów Special Branch Public Security Directorate z Jordanii

Udostępnij strone

09.03.2019

W dniach 19-22 lutego 2019 r. w Warszawie odbyła się wizyta studyjna delegacji policjantów Special Branch Public Security Directorate z Jordanii. Gospodarzem spotkania było Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas. Wizyta realizowana była w formule MENA Counter-Terrorism Training Partnership 2, De-radicalization Study Visit – programu CEPOL European Union Agency for Law Enforcement Training.

We wtorek 19 lutego spotkanie zainaugurowane zostało przez prorektora dr Pawła Maranowskiego, przedstawiciela CEPOL Panią dr Marzenę Kordaczuk-Wąs, Dyrektor CBnRSiG dr Agnieszkę Bukowską oraz ekspertów: Panią dr Magdalenę El Ghamari, Panów Piotra Calińskiego i Grzegorza Cieślaka.

Część merytoryczną rozpoczęły wykłady: Radicalisation and de-radicalisation i Experience in working with FRONTEX and FTFs/Travel Terrorist autorstwa dr Magdaleny El Ghamari oraz Challenges and opportunities resulting from changes to antiterrorism law in Poland Grzegorza Cieślaka. Część poranną zakończyła dyskusja nt. zmian w podejściu do ewoluującego zjawiska terroryzmu oraz potrzeb w zakresie badań, identyfikacji i przeciwdziałania radykalizacji. Proces radykalizacji i metody deradykalizacji omawiano na przykładach. Generalnym wnioskiem w tej części debaty była zmiana roli policji w przeciwdziałaniu terroryzmowi i ekstremizmowi oraz zwiększająca się rola organizacji pozarządowych.

Część poobiednią wypełniła wizyta na Zamku Królewskim oraz spotkanie

z Komendantem Straży Zamkowej Panem Mariuszem Frydrychem. Poza oczywistym aspektem historycznym i możliwością zwiedzenia ekspozycji muzealnych, tematem przewodnim była organizacja zdarzeń publicznych w miejscach stanowiących dobra narodowe. Zabezpieczenie tzw. konferencji bliskowschodniej stało się kanwą

do dyskusji nt. współpracy jednostek policyjnych z administracją, ochroną wewnętrzną muzeów narodowych oraz samorządem.

W środę 20 lutego wizytę rozpoczęto od wykładów: The radicalization process in criminological terms – implications for the professional education of the Police Pana Piotr Calińskiego oraz Risks of the radicalisation processes in metropolitan areas i Crisis management system in metropolitan areas against radicalisation processes consequence Grzegorza Cieślaka. Dyskusja dotyczyła rozwiązań w zakresie przejęcia kontroli nad zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, zarówno w Polsce,

jak i w Jordanii. Koncentracja na zjawiskach społecznych właściwych dla dużych aglomeracji pozwoliła płynnie przejść do realizacji kolejnej wizyty – w Centrum Bezpieczeństwa Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. Pani Dyrektor Ewa Gawor zaprezentowała unikalną organizację oraz możliwości wybranych narzędzi technologicznych, odnosząc je do potrzeb w zabezpieczeniu zdarzeń masowych. Współpraca służb miejskich oraz Policji i Państwowej Straży Pożarnej, a także nowoczesny i niezwykle praktyczny charakter rozwiązań spotkał się z żywym zainteresowaniem i uznaniem naszych jordańskich kolegów. Dyskusja oraz gros pytań dotyczyło m.in. zabezpieczenia EURO 2012 oraz możliwości wykorzystania bazy danych samorządu aglomeracji w procesie decyzyjnym (alokacja sił i środków) w czasie operacji policyjnych.

Czwartek 21 lutego, ostatni dzień wizyty studyjnej, rozpoczął się od wykładu Grzegorza Cieślaka Radical attitudes and extremism effects on educational processes – anti-terrorist activities in civil society oraz mł. insp. dr inż. Krzysztofa Tomaszyckiego Kontrola migracji na granicy UE jako zabezpieczenie przed radykalizacją społeczności europejskiej. Pozostałą część wypełniła kilkugodzinna debata i wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia i wyposażenia policjantów w dobie wyzwań związanych ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym.

Wizyta studyjna zakończyła się w atmosferze wzajemnego szacunku i sympatii uczestników. Zarówno eksperci Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas, jak i delegacja z Królestwa Jordanii podkreślali wagę dorobku merytorycznego, a także deklarowali udział w przyszłych wspólnych projektach.