Wiesław Johann w Krajowej Radzie Sądownictwa

Udostępnij strone

09.10.2015

Wykładowca Collegium Civitas Pan Wiesław Johann, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego i wybitny specjalista w zakresie prawa prasowego i autorskiego, został przedstawicielem Prezydenta RP w Krajowej Radzie Sądownictwa.

W latach 80. jako adwokat bronił opozycji w licznych procesach politycznych. Współpracownik podziemnej „Solidarności”, Prymasowskiego Komitetu Pomocy oraz Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego był pełnomocnikiem ds. likwidacji Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, a następnie przewodniczącym Komisji Rewindykacyjnej ds. Zwrotu Majątku Związków Zawodowych i Organizacji Społecznych. . W latach 1997-2006 był sędzia Trybunału Konstytucyjnego. W Collegium Civitas, z którym związał się od początku istnienia uczelni, wykłada przedmioty prawo prasowe  i autorskie oraz gatunki dziennikarskie: sprawozdawczość sądowa, dziennikarstwo śledcze na kierunku Dziennikarstwo i Nowe Media. Pełnił też funkcje rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów.

Odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Opublikował szereg artykułów z zakresu prawa prasowego oraz prawa o stowarzyszeniach.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!