Widening Interdisciplinary Sustainability Education

Udostępnij strone

23.11.2017

W czwartek 23 listopada 2017 r. odbyło się seminarium upowszechniające rezultaty projektu Widening Interdisciplinary Sustailnabilty Education (WISE). Zespół projektowy Collegium Civitas z dr Katarzyną Iwińską na czele omówił wyzwania interdyscyplinarnego podejścia do edukacji o zrównoważonym rozwoju oraz zaprezentował podręcznik powstały w wyniku dwuletnich prac międzynarodowej grupy naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich z pięciu uczelni biorących udział w projekcie: Collegium Civitas, Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych (Sveriges Lantbruksuniversite, Szwecja), Uniwersytetu w Porto (Universidade do Porto, Portugalia), Uniwersytetu Masaryka (Masarykova univerzita, Czechy), Uniwersytetu Rolniczego w Atenach (Agricultural University of Athens, Grecja).

W trakcie wydarzenia gościliśmy również prof. Adama Sulkowskiego z Babson College, który przedstawił problematykę z perspektywy doświadczeń amerykańskich. Uczestnicy spotkania wyrazili ogromne zainteresowanie omawianym podręcznikiem i wskazali szeroki wachlarz możliwych jego zastosowań w wielu obszarach życia społecznego.