Warsztaty z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej

Udostępnij strone

28.09.2017

Collegium Civitas oraz Fundacja Nowoczesna Polska w dniach 21-28 września 2017 roku zrealizowała I edycję warsztatów z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej dla 65 uczniów i uczennic w wieku 15-19 lat ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Celem warsztatów był rozwój kompetencji młodzieży w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego. Udział w nich pozwolił również chętnym uczestnikom przygotować się do udziału w Olimpiadzie Cyfrowej, prowadzonej przez Fundację Nowoczesna Polska.

Wszystkie zajęcia zostały prowadzone w siedzibie Collegium Civitas w Warszawie. Pierwszy dzień poświęcony był poszczególnym obszarom kompetencji medialnych i cyfrowych, wyodrębnionych w Katalogu kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych: korzystaniu z informacji, relacjom w środowisku medialnym, językowi mediów, bezpieczeństwu w sieci, prawu autorskiemu i medialnemu, ekonomicznym aspektom działania mediów oraz kompetencjom cyfrowym. Drugiego dnia tematyka warsztatów skupiła się wokół tematu przewodniego II edycji Olimpiady Cyfrowej tj. kreatywnego korzystania z mediów z poszanowaniem zasad etycznych i wartości.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez wykładowców Collegium Civitas, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenie zajęć w tematyce EMC.

Justyna Bakalarska

Dziennikarz, trener, specjalista ds. komunikacji, marketingu i nowych mediów. Umiejętności szkoleniowe zdobywała pracując w latach 2007- 2011 w firmie szkoleniowej Impact Polska, gdzie organizowała i prowadziła szkolenia z zakresu umiejętności miękkich. W latach 2011 – 2013 pracowała jako asystentka ówcześnie Posła do Parlamentu Europejskiego – Rafała Trzaskowskiego. W jego zespole m.in. współtworzyła strategię komunikacji posła z wyborcami, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji i promocji w Internecie. W latach 2013 – 2015 pracowała jako dziennikarz w wydawnictwie Polskapresse, pisząc do dwóch magazynów. W gazecie „Polska The Times”, specjalizowała się w tematach związanych z nowymi mediami i nowymi technologiami. W magazynie historycznym „Nasza Historia” była koordynatorem grupy redakcyjnej oraz odpowiada za strategię komunikacji i promocji miesięcznika w mediach społecznościowych. Od 2013 roku jest wykładowcą Collegium Civitas, prowadząc zajęcia z zakresu marketingu wartości i content marketingu. Obecnie pracuje jako dziennikarz Brief, a także dostarcza profesjonalne treści dla biznesu prowadząc własną firmę.

Paweł Maranowski

Socjolog, analityk, badacz, pracownik naukowy w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Socjologii Collegium Civitas. Członek zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Uczestnik wielu projektów badawczych m.in. z zakresu socjologii polityki, teorii elit, psychologii polityki, socjologii muzyki i administracji publicznej. Autor wielu raportów badawczych i artykułów naukowych. W wolnych chwilach gra na gitarze i czyta książki sci-fi.

I edycja warsztatów została zrealizowana w ramach projektu „Collegium Młodych – media i technologie” realizowanego w ramach III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.03.01.00-00-C078/16-00.

Udział w warsztatach był bezpłatny.