Walka z terroryzmem po 11 września 2001 r.

Udostępnij strone

12.09.2018

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas miało przyjemność gościć podczas panelu dyskusyjnego „Walka z terroryzmem po 11 września 2001 r.” wybitnych ekspertów zajmujących się terroryzmem międzynarodowym i jego zwalczaniem.

W spotkaniu udział wzięli: gen. Bogusław Pacek, dr Aleksandra Gasztold, dr Wojciech Szewko, dr Krzysztof Liedel i Paulina Piasecka (moderator).

Podczas spotkania poruszone zostały zagadnienia związane z ewolucją międzynarodowego terroryzmu w ciągu ostatnich 17 lat (choć prelegenci niemal jednogłośnie podkreślali, że 11 września 2001 r. to cezura raczej w percepcji zagrożenia terrorystycznego, niż jego obiektywnej formie i wykorzystywanych taktykach i narzędziach).

Wymieniono najważniejsze luki, które nadal stanowią przeszkody w walce z terroryzmem międzynarodowym:

  • efektywność liberalnych demokracji w walce z zagrożeniem terrorystycznym wobec konieczności ochrony wartości, praw i rozwiązań stanowiących ich podstawę;
  • upolitycznienie (na poziomie państw i społeczności międzynarodowej) prowadzące do braku konsekwencji w definiowaniu terroryzmu i podstaw prawnych walki z nim;
  • brak sprawdzonych dobrych praktyk w przeciwdziałaniu radykalizacji i rekrutacji do organizacji i działań terrorystycznych.

Udało się również sformułować listę sukcesów i dobrych tropów w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań:

  • skuteczne monitorowanie działalności organizacji terrorystycznych i komunikacji ich członków (zwłaszcza w cyberprzestrzeni), prowadzące do zmniejszania liczby zamachów i wykrywania spisków terrorystycznych,
  • poprawa współpracy międzynarodowej, także w zakresie likwidacji skutków terroryzmu,
  • poprawa procedur współpracy i wymiany informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za walkę z terroryzmem,
  • poprawa stanu świadomości społecznej, prowadząca do ograniczania długofalowych skutków psychologicznych ataków terrorystycznych.

Wszystkie poruszane wątki będziemy podejmować podczas kolejnego cyklu organizowanego wraz z Domem Spotkań z Historią, na który już teraz serdecznie zapraszamy.